Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Privatumas ir slapukai

„Orifalme“ interneto svetainėje

UAB „ORIFLAME KOSMETIKA“ (toliau – mes) įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą.

Ši Privatumo politika kartu su mūsų Svetainės naudojimo sąlygomis, Taisyklėmis ir visais kitais joje nurodytais dokumentais sudaro visų asmens duomenų, kuriuos iš Jūsų ir apie Jus renkame arba kuriuos patys mums pateikiate, tvarkymo pagrindą. Prašom perskaityti ir susipažinti su mūsų praktika tvarkant asmens duomenis. Pateikdami savo duomenis elektroninėje registracijos formoje www.oriflame.lt svetainėje arba popierinėje formoje Jūs sutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašyta praktika ir jos taikymu Jūsų atžvilgiu.

Įstatymų (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103) nurodytais asmens duomenų apsaugos tikslais duomenų valdytoju laikoma UAB „ORIFLAME KOSMETIKA“ (adresas: Konstitucijos pr. 20, LT-09308 Vilnius).

Duomenis tvarkome laikydamiesi šio įstatymo reikalavimų. Mūsų vykdomo asmens duomenų tvarkymo tikslas – organizuoti ir užtikrinti, kad būtų įvykdyti mūsų įsipareigojimai bei būtų apsaugotos dėl Jūsų registracijos atsiradusios mūsų teisės. Duomenis tvarkome vadovaudamiesi toliau aprašytomis taisyklėmis.

 

1. Informacija, kurią galime iš Jūsų rinkti

Mes galime rinkti ir tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

1.1. Informacija, kurią patys mums pateikėte. Jūs galite mums apie save pateikti informaciją užpildydami mūsų svetainėje www.oriflame.lt (toliau – mūsų svetainė) esančias formas, užpildydami registracijos formą raštu arba bendraudami su mumis telefonu, elektroniniu paštu ar kitu būdu. Tai apima informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi mūsų svetainėje, registruodamiesi kaip lojalūs klientai / konsultantai, ieškodami gaminio, pateikdami užsakymą mūsų svetainėje, dalyvaudami mūsų svetainės diskusijų forumuose ar naudodamiesi kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis, dalyvaudami konkursuose, akcijose ar apklausose, taip pat pranešdami apie problemą, susijusią su mūsų svetaine. Informacija, kurią patys mums pateikiate:

•             vardas;

•             gimimo data;

•             adresas;

•             elektroninio pašto adresas;

•             telefono numeris ir mobiliojo telefono numeris;

•             unikalus konsultanto numeris;

•             asmens kodas;

•             mokesčių mokėtojo kodas ar numeris;

•             banko sąskaitos duomenys;

•             vieno iš tėvų arba teisėto globėjo vardas ir pavardė, jei dar nesate pilnametis;

•             paso numeris (tarptautinėse konferencijose dalyvaujantiems konsultantams).

 

Tikimės, kad mums pateiksite šią informaciją, tačiau, jei nenorite atskleisti informacijos, kuri leistų nustatyti Jūsų tapatybę, prašom jos mums neteikti. Atkreipkite dėmesį, kad nepateikus šios informacijos tam tikrais atvejais negalėsime suteikti Jūsų norimos paslaugos.

1.2. Informacija, kurią renkame apie Jus. Mes išsaugome Jūsų pirkinių istoriją, Jūsų lygį mūsų konsultantų tinklo struktūroje, Jūsų veiklos istoriją, Jūsų užregistruotus naujokus ir pan.

Apsilankymo mūsų svetainėje metu automatiškai gali būti renkama ši informacija:

• techninė informacija, įskaitant Jūsų kompiuterio interneto protokolo (IP) adresą, prisijungimo duomenis, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nuostatas, naršyklės įskiepius ir versijas, operacinę sistemą ir platformą;

• informacija apie Jūsų apsilankymą, įskaitant visą unikalaus interneto adresų (URL) naršymo istoriją – į mūsų svetainę, per ją ir iš jos (įskaitant datą ir laiką), Jūsų peržiūrėtus ar ieškotus gaminius, puslapio paleidimo laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų konkrečiuose puslapiuose trukmę, sąveiką su tinklalapiu (pvz., ekrano paslinkimas, pelės paspaudimai ir pelės žymeklio pastūmimas ant konkrečių taškų), būdus išeiti iš tinklalapio, telefono numerį, iš kurio skambinta į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

1.3. Informacija, kurią gauname iš kitų šaltinių. Apie Jus informacijos taip pat galime gauti Jums naudojantis bet kuria kita mūsų kontroliuojama svetaine ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, verslo partneriais, techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų subrangovais, reklamos tinklais, interneto analizės paslaugų teikėjais, paieškos informacijos teikėjais, kredito rizikos vertinimo agentūromis) ir jos mums gali suteikti apie Jus informacijos.

2. Informacijos naudojimas

Turimą informaciją apie Jus naudojame šiais tikslais:

• Vykdyti savo įsipareigojimus, atsiradusius dėl bet kokių su Jumis sudarytų sutarčių, taip pat teikti Jūsų pageidaujamą informaciją, produktus ir paslaugas, įskaitant ginčų sprendimą, mokesčių surinkimą ir problemų sprendimą.

• Teikti Jums informaciją apie kitas mūsų siūlomas prekes ir paslaugas, panašias į tas, kurias jau įsigijote arba dėl kurių teiravotės.

• Supažindinti su jūsų teisėmis, nauda bei sąlygomis, kurios yra būtinos sutartiniams santykiams.

• Užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų mūsų bendradarbiavimą reglamentuojančių normų reikalavimų, pavyzdžiui, mokesčių įstatymų, socialinės apsaugos įstatymų, įsipareigojimų statistikos rinkėjams ir t. t.

• Stebėti ir užtikrinti, kad Jūs laikytumėtės mūsų politikos ir taisyklių.

• Teikti (arba leisti tam tikroms trečiosioms šalims teikti) Jums informaciją apie prekes ar paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Su Jumis galime susisiekti tik elektroniniu būdu (el. paštu arba SMS žinute) siųsdami informaciją apie prekes ir paslaugas, panašias į tas, kurias pirkote ar dėl kurių su Jumis buvo derėtasi. Taip susisieksime, tik jei turime Jūsų sutikimą. Jei persigalvosite ir nebenorėsite, kad Jūsų duomenys būtų naudojami šiuo tikslu ar būtų perduodami trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, prašom pažymėti atitinkamą laukelį savo paskyroje arba susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu (info@oriflame.lt) ar tel. (+ 370 5) 234 3732.

• Pranešti Jums apie pokyčius, susijusius su mūsų teikiamomis paslaugomis.

• Užtikrinti, kad mūsų interneto svetainės turinys Jums būtų pateikiamas veiksmingiausiu būdu.

• Užtikrinti, kad mūsų lojalių klientų / konsultantų tinklas būtų veiksmingai valdomas tiek mūsų pačių, tiek kitų konsultantų tinklo narių (Jūsų rėmėjo – asmens, kuris Jums rekomendavo „Oriflame“ ir kurio verslo tinkle Jūs registruotas kaip „Oriflame“ lojalus klientas / konsultantas).

• Administruoti svetainę ir užtikrinti vidaus operacijas, įskaitant problemų sprendimą, duomenų analizę, testavimus, tyrimus, statistikos ir apklausų tikslais.

• Tobulinti svetainę, siekiant užtikrinti, kad turinys būtų pateikiamas veiksmingiausiu būdu.

• Sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų svetainės interaktyviosiomis funkcijomis.

• Užtikrinti svetainės saugumą.

• Įvertinti Jums ir kitiems vartotojams mūsų teikiamos reklamos veiksmingumą ir aktualumą; tai apima vartotojų pasitenkinimo ir panašias apklausas.

• Teikti pasiūlymus ir rekomendacijas Jums ir kitiems mūsų svetainės vartotojams apie dominančias prekes ar paslaugas.

• Vykdyti reguliavimo tarnybų ir kitų institucijų prašymus ir teisėtus reikalavimus.

 

3. Informacijos atskleidimas

3.1. Mes neparduodame, nenuomojame ir neprekiaujame Jūsų asmens duomenimis.

3.2. Mes galime savo grupės nariams (pagrindinei kontroliuojančiajai įmonei ir valdančiosioms įmonėms) suteikti prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos ir leisti šiuos duomenis tvarkyti, kad jie mums padėtų vykdyti 2 straipsnyje (Informacijos naudojimas) nurodytas veiklas.

3.3. Mes galime trečiosioms šalims suteikti prieigą prie Jūsų informacijos ir leisti Jūsų duomenis tvarkyti ribotais tikslais ir griežtai apibrėžtose srityse. Tokiomis trečiosiomis šalimis laikomi:

• Verslo partneriai: tiekėjai ir bet kokiai su jais ar su Jumis sudarytai sutarčiai vykdyti reikalingi subrangovai. Be kita ko, tai apima vežėjus, skolų išieškojimo agentūras, faktoringo paslaugų teikėjus, logistikos paslaugų (pavyzdžiui, surinkimo ir pakavimo) teikėjus, klientų aptarnavimo paslaugų teikėjus ir t. t.

• Kiti mūsų lojalių klientų / konsultantų tinklo nariai (Jūsų rėmėjai mūsų tinkle ir Jūsų pačių remti žemesnės pakopos lojalūs klientai / konsultantai), reikalingi siekiant veiksmingai valdyti mūsų lojalių klientų / konsultantų tinklą. Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitiems tinklo lojaliems klientams / konsultantams minėtu tikslu, prašom susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu (info@oriflame.lt) ar tel. (+ 370 5) 234 3732.

• Reklamuotojai ir reklamos tinklai, kuriems reikia šių duomenų, siekiant atrinkti ir teikti Jums ir kitiems aktualią reklamą. Mes reklamuotojams neatskleidžiame informacijos, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę, tačiau galime teikti suvestinę informaciją apie savo vartotojus (pavyzdžiui, galime juos informuoti, kad tam tikrą dieną jų reklamos skelbimą spustelėjo 500 vyrų, kurių amžius yra iki 30 metų). Mes taip pat šią suvestinę informaciją galime naudoti, siekdami užtikrinti, kad reklamuotojai pasiektų jiems rūpimą tikslinę auditoriją (pavyzdžiui, naujai registruotus lojalius klientus / konsultantus tam tikroje vietovėje).

• Interneto duomenų analizės ir paieškos sistemų paslaugų teikėjai, kurie padeda mums tobulinti ir optimizuoti svetainę.

• Kredito rizikos vertinimo agentūros, kurios vertina Jūsų kredito reitingą, jei to reikia norint sudaryti su Jumis sutartį.

• Techninių sprendimų teikėjai, kurių sprendimai mums suteikia galimybę siųsti Jums žinutes (įskaitant rinkodaros pranešimus ar klientų pasitenkinimo apklausas, kai esate davę sutikimą siųsti tokią informaciją), pvz., masinių laiškų siuntėjai, masinių žinučių siuntėjai.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims:

• Parduodami, pirkdami ar kitu būdu perleisdami savo verslą ar turtą. Tokiu atveju galime atskleisti Jūsų asmens duomenis būsimajam pardavėjui, pirkėjui arba verslą ar turtą įsigyjančiam asmeniui.

• Jeigu mūsų įmonę arba iš esmės visą jos turtą įsigis trečioji šalis. Tokiu atveju įmonės turimi klientų asmens duomenys bus perduoti kaip turtas.

• Jei esame įpareigoti atskleisti Jūsų asmens duomenis ar jais pasidalyti, kad būtų įvykdyta bet kokia teisinė prievolė arba vykdoma ar taikoma mūsų politika ir (arba) naudojimo sąlygos, ir (arba) kiti taikomi susitarimai, taip pat apsaugotos mūsų teisės, nuosavybė ar užtikrintas klientų ir kitų asmenų saugumas. Ši nuostata apima keitimąsi informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis, siekiant apsisaugoti nuo apgaulės ir mažinti kredito riziką.

4. Kaip ir kur saugomi Jūsų asmens duomenys

Visa Jūsų pateikta ir mūsų surinkta informacija apie Jus saugoma saugiuose serveriuose. Visos mokėjimo operacijos internetu šifruojamos naudojant SSL technologiją ir tvarkomos trečiųjų šalių. Mes nerenkame ir nesaugome kredito ir debeto kortelių, kurios naudojamos sudarant sandorius internetu, duomenų.

Mūsų surinkti duomenys apie Jus gali būti perduoti ir saugomi už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Juos taip pat gali tvarkyti ne EEE esantis mūsų ar mūsų tiekėjų samdytas personalas. Šie darbuotojai, be kita ko, gali būti atsakingi už Jūsų užsakymų vykdymą, mokėjimo informacijos apdorojimą, Sėkmės plano teisių tvarkymą ir pagalbos teikimą. Pateikdami savo asmens duomenis, sutinkate su galimybe juos tokiu būdu perduoti, saugoti ir tvarkyti. Mes imsimės visų pagrįstų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų apdoroti saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos bei galiojančių įstatymų reikalavimų.

5. Rūpestingumo pareiga

Kai suteikiame Jums (arba kai patys pasirenkate) slaptažodį, leidžiantį prisijungti prie tam tikrų mūsų svetainės segmentų (toliau – Jūsų paskyra), esate atsakingi už šio slaptažodžio konfidencialumą. Prašom niekam neatskleisti šio slaptažodžio. Atskleidę slaptažodį kitiems būsite atsakingi už visus veiksmus, kurių bus imtasi prisidengiant Jūsų paskyra. Nebegalėdami kontroliuoti savo slaptažodžio naudojimo, galite didžiąja dalimi nebekontroliuoti prieigos prie savo asmens duomenų ir galite būti teisiškai įpareigoti atsakyti už Jūsų vardu padarytus veiksmus. Vadinasi, jei Jūsų slaptažodžio konfidencialumui dėl kokios nors priežasties iškilo pavojus, privalote apie tai nedelsdami pranešti mums ir pakeisti slaptažodį. Mes niekada nereikalaujame Jūsų slaptažodžio, išskyrus atvejus, kai norite prisijungti prie mūsų sistemos. Mūsų darbuotojams taikomi papildomi reikalavimai informacijos apsaugos srityje.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes visais įmanomais būdais stengsimės, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti, negalime garantuoti mūsų svetainėje perduodamų Jūsų duomenų saugumo; visi duomenys perduodami Jūsų pačių rizika. Gavę Jūsų informaciją, taikome griežtas procedūras ir saugumo funkcijas, kad užkirstume kelią neleistinai prieigai prie jų.

6. Jūsų teisės

6.1. Rinkodaros informacija. Jūs turite teisę reikalauti, kad nenaudotumėme Jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Mes paprastai Jus informuosime (prieš rinkdami Jūsų duomenis), jei ketinsime Jūsų duomenis panaudoti šiais tikslais arba jei ketinsime atskleisti Jūsų informaciją bet kokiai trečiajai šaliai siekdami šių tikslų. Norėdami pasinaudoti savo teise užkirsti kelią tokiam duomenų tvarkymui, pažymėkite atitinkamus formų (dažniausiai – Kliento registracijos sutartyje), kurias naudojame Jūsų duomenims rinkti, laukelius. Šia teise taip pat bet kuriuo metu galima pasinaudoti paskyroje pažymėjus atitinkamą laukelį arba susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu info@oriflame.lt ar paskambinus tel. (+ 370 5) 234 3732.

6.2. Prieiga prie informacijos. Taisymas ir pašalinimas. Turite teisę susipažinti su mūsų turima informacija apie Jus ir reikalauti, kad ji būtų pataisyta ar pašalinta. Prisijungę prie savo paskyros galite susipažinti su savo asmens duomenimis, juos peržiūrėti ir keisti. Paprastai Jūsų asmens duomenų nekeičiame rankiniu būdu, nes nustatyti tapatybę nuotoliniu būdu yra sunku. Vadinasi, Jūs patys esate atsakingi už greitą savo asmens duomenų atnaujinimą, jei šie pasikeičia ar yra neteisingi. Jei to pageidausite ir apie tai informuosite el. paštu info@oriflame.lt, mes kuo skubiau uždarysime Jūsų paskyrą, laikydamiesi visų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Mes saugome uždarytų paskyrų asmens duomenis, kai to reikalauja įstatymai, taip pat apgaulės prevencijos, mokėtinų sumų rinkimo, ginčų sprendimo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo vykdant tyrimus bei kt. tikslais, kurių nedraudžia įstatymai.

7. Asmens duomenų patikėjimas tvarkyti: Jūsų įsipareigojimai

Kaip mūsų lojalių klientų / konsultantų tinklo nariui Jums patikimi tvarkyti kitų lojalių klientų / konsultantų tinklo narių asmens duomenys pagal toliau pateiktas nuostatas.

Mes leidžiame Jums tvarkyti asmens duomenis Taisyklėse apibrėžtose srityse ir tikslais ir Jūs sutinkate šiuos duomenis tvarkyti laikydamiesi įstatymo reikalavimų, ypač patikėtų duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklių.

Asmens duomenis tvarkote tik tam, kad vykdytumėte Taisyklių nuostatas.

Ypač svarbūs Jūsų įsipareigojimai:

• duomenis, kuriuos Jums patikime, privalote tvarkyti tik nurodytu tikslu;

• negalite imtis jokių veiksmų, kuriais siekiama šiame dokumente nenurodytu būdu išplatinti asmens duomenis, nebent to reikalauja visiems privalomos įstatymų nuostatos;

• nutraukę santykius (t. y. išsiregistravę kaip mūsų lojalūs klientai / konsultantai), nedelsdami privalote grąžinti Jums patikėtus asmens duomenis ir pašalinti juos iš visų elektroninių duomenų laikmenų, į kurias juos įrašėte vykdydami nurodytą tikslą.

Mes pasiliekame teisę tikrinti Jūsų taikomus patikėtų asmens duomenų apsaugos metodus. Mūsų prašymu privalote nedelsdami sudaryti mums galimybę atlikti tokią patikrą.

Jūs sutinkate nedelsdami ir teisingai atsakyti į kiekvieną mūsų užduotą klausimą, atsižvelgdami į patikėtus šios Privatumo politikos ir Taisyklių pagrindu asmens duomenis, ypač dėl Jums taikomų asmens duomenų apsaugos priemonių.

Leidžiame Jums tvarkyti asmens duomenis Taisyklėse nurodyta apimtimi ir tikslu, ypač IT sistemose ir spausdintine forma, taip pat siekiant suteikti leidimą tvarkyti duomenis kitiems asmenims, kurie su Jumis dirba civilinių sutarčių pagrindu, tačiau tik tuo atveju, jei Jūs šiose sutartyse užtikrinsite reikalavimą laikytis visų Jums privalomų duomenų tvarkymo ir apsaugos nuostatų ir jei mes patvirtinsime šį subtvarkytoją.

Mes susitariame, kad tuo atveju, kai vieni kitiems turime siųsti bylą su asmens duomenimis per viešąjį tinklą, ši byla pirmiausia apsaugoma kriptografinėmis priemonėmis (užšifruojama).

Mes turime teisę panaikinti Jūsų kaip lojalaus kliento / konsultanto registraciją, jei naudodami asmens duomenis Jūs pažeisite šios Privatumo politikos nuostatas.

Mes neatsakome už Jūsų įsipareigojimus trečiosioms šalims, kurie atsiranda dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidžiant šią Privatumo politiką ir Taisykles, ar už Jūsų įsipareigojimus kitiems asmenims, kuriuos įgaliojote tvarkyti asmens duomenis.

 

8. Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų mūsų svetainės vartotojų. Tai padeda užtikrinti malonų Jūsų apsilankymą svetainėje ir ją tobulinti. Mes naudojame slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Kai kuriuose slapukuose yra asmens duomenų, pavyzdžiui, prisijungiant prie sistemos, pasirinkus „Prisiminkite mane“ parinktį, slapukas išsaugos vartotojo vardą. Daugelis slapukų nerenka informacijos, kuri leistų nustatyti vartotojo tapatybę – vietoj to renkama bendroji informacija, pavyzdžiui, kaip vartotojai pasiekia mūsų sistemą ir ja naudojasi, kur yra apytikslė vartotojo vieta.

Mes siūlome tam tikras paslaugas, kuriomis galima naudotis tik per slapukus. Paprastai slapukai atlieka iki keturių skirtingų funkcijų.

8.1. Pagrindiniai slapukai

Kai kurie slapukai yra būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei registruotas vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio.

8.2. Našumo slapukai

Kiti slapukai leidžia analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia mums parinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai. Šie slapukai taip pat leidžia nurodyti vartotojus dominančius produktus ar svetainės paslaugas, remiantis tuo, kaip vartotojai naudojo sistemą.

8.3. Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai mums leidžia įsiminti informaciją, susijusią su vartotojo parinktimis.

8.4. Reklaminiai slapukai pagal veiksmus internete

Mes galime naudoti slapukus, leidžiančius vartotojams teikti jiems aktualią reklamą. „Oriflame“ taip pat gali naudoti trečiųjų šalių slapukus rinkos tyrimams atlikti, pajamų šaltiniams rūšiuoti, svetainės funkcionalumui gerinti, taip pat kontroliuoti, kad būtų laikomasi šių sąlygų ir nuostatų bei autorių teisių politikos.

8.5. „Google Analytics“

Mes naudojame „Google Analytics“ (lankomumo analizės įrankis), kad suprastume lankytojų elgseną mūsų interneto svetainėje ir mobiliosiose programėlėse. Tai reiškia, kad kai lankotės mūsų svetainėje arba naudojatės bet kuria iš mūsų mobiliųjų programėlių, jūsų naršyklė automatiškai siunčia tam tikrą informaciją „Google“. Pavyzdžiui, puslapio, kuriame lankotės interneto adresą ir jūsų IP adresą. Daugiau išsamios informacijos apie tai, kaip „Google“ technologijos renka ir apdoroja duomenis, rasite šioje nuorodoje: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Jei nenorite, kad „Google Analytics“ būtų naudojamas jūsų naršyklėje, galite įdiegti „Google Analytics“ naršyklės priedą. Čia galite rasti daugiau informacijos apie „Google Analytics“ ir „Google“ privatumo politiką.

 

Vartotojai visada gali išjungti slapukus, jei tai leidžia jų naršyklė, tačiau šitai jiems gali trukdyti naudotis kai kuriomis „Oriflame“ sistemomis. Čia rasite išsamią informaciją apie slapukų išjungimą (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Daugiau informacijos anglų kalba kaip įmonės naudoja slapukus, rasite paspaudę šią nuorodą (http://www.allaboutcookies.org/).

 

9. Privatumo politikos keitimas

Visi mūsų Privatumo politikos pakeitimai ateityje bus skelbiami mūsų interneto svetainėje ir prireikus apie tai Jums bus pranešta el. paštu ar kitomis priemonėmis. Su pakeitimais taip pat bus galima susipažinti mūsų biure. Jie įsigalios nuo paskelbimo datos. Jei nuspręsite naršyti svetainėje ar pateikti užsakymą po pakeistos Privatumo politikos paskelbimo, tai reikš, kad sutinkate su pakeitimais.

10. Kontaktiniai duomenys ir skundai

Jei turite su šia Privatumo politika susijusių klausimų, pastabų ar prašymų, maloniai prašom kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių arba rašyti laišką specialiai tam skirtu el. pašto adresu privacy@oriflame.com.

Jei manote, kad mes neįvykdėme šios Privatumo politikos reikalavimų, galite rašyti pateiktu adresu arba skambinti mūsų klientų aptarnavimo skyriui tel. (+ 370 5) 234 3732. Prašom kuo išsamiau paaiškinti, kaip, jūsų nuomone, mes neįvykdėme šios Privatumo politikos reikalavimų. Mes nedelsdami imsimės tirti Jūsų skundą.

 

Paskelbta: 2018-02-19