Baltas dronas
(0)
Žiūrėti visus 0 atsiliepimus
(0)
Žiūrėti visus 0 atsiliepimus

NUOTOLINIO VALDYMO KALIBRAVIMAS

Jei prietaisas negali pakilti vertikaliai, jį galima suderinti. Tam nukreipkite droselio vairalazdę į kairį apatinį kampą, o krypties vairalazdę į dešinį apatinį kampą. Prietaiso indikatoriaus šviesiai pradės greitai mirksėti kol galiausiai užsidegs. Tuomet atleiskite valdymo pultelio svertus ir kalibravimas bus baigtas. (kalibravimo komanda turi būti atlikta lygiagrečiai, antraip tai gali paveikti kalibrtavimo rezultatus.)

SIŪSTUVO BATERIJŲ INSTALIACIJA

DĖMESIO:

  1. Įsitikinkite, kad baterijos ir poliškumas baterijų skyriuje teisingi. Prašome nedėkite baterijų atvirkščiai.
  2. Prašome nemaišykite senų baterijų su naujomis.
  3. Prašome nemaišykite skirtingų tipų baterijas.

Baterijų įstatymo metodas: Atidarykite dangtelį esantį siųstuvo užpakalinėje pusėje, tuomet įstatykite 4 AA baterijas teisingai, kaip rodo poliškumas.

PASTABA: Lėtai paspauskite droselio vairalazdę; prašome paspausti reguliavimo mygtukus, kai aparatas sklendžia arba ore juda skirtingomis kryptimis.

Kai aparatas sklendžia ir skrenda į kairę fiuzeliažo pusę, prašome paspausti dešinės pusės reguliavimo mygtuką tol, kol aparatas liausis skridęs kairėn.

Kai aparatas sklendžia ir skrenda į dešinę fiuzeliažo pusę, prašome paspausti kairės pusės reguliavimo mygtuką tol, kol aparatas liausis skridęs dešinėn.

Kai fiuzeliažas pasvyra atgal aparatui sklendžiant, spaudinėkite priekinės eigos reguliavimo mygtuką, kol aparatas liausis skridęs atgal.

Kai fiuzeliažas pasvyra priekin aparatui sklendžiant, spaudinėkite atbulinės eigos reguliavimo mygtuką, kol aparatas liausis skridęs priekin.

KAMEROS KAMPO REGULIAVIMAS

Drono skrydžio metu, kameros kampą galima pakoreguoti su kameros reguliavimo mygtuku. Norėdami pareguliuoti kameros kampą, paspauskite kameros reguliavimo mygtuką ir tuomet pasukite kairę vairalazdę aukštyn ir žemyn.

Dėmesio: Aparatui pakilus į 30-ties centimetrų aukštį jis patirs „žemės efektą“ ir jo veikimas gali tapti nestabilus.

SKRAIDYMO APLINKA

  1. Skraidymas patalpose: pasirinkite patalpą be didelių barjerų, gyvūnų ar žmonių.
  2. Skraidymas lauke: pasirinkite šiltą, saulėtą ir nevėjuotą orą.
  3. Neskraidykite esant ekstremalioms temperatūroms. Tai gali įtakoti valdymą ir pažeisti gaminį.
  4. Neskraidykite vėjuotomis dienomis. Vėjas paveiks skraidyklės valdymą bei charakteristikas. Esant dideliam vėjui skraidyklė gali būti pažeista arba dingti.

VALDYMO INSTRUKCIJOS

Pastatykite kvadrakopterį ant plokščio paviršiaus ir įjunkite. Valdiklis du kartus supypsės bei sumirgės jo indikatoriai. Kvadrakopterio indikatoriai sumirgės. Paspauskite kairę vairalazdę priekin ir valdiklis dar kartą supypsės. Valdiklio ir kvadrikopterio indikatoriai sumirgės, tuomet pasukite kairę vairalazdę žemyn ir valdiklis dar kartą supypsės. Užsidegs valdiklio indikatorius ir keturi kvadrikopterio indikatoriai. Atlikite šį kodą.

Greitas ir patikimas pristatymas. Informaciją apie pristatymo laiką rasi čia.