VERSLO PARTNERIO SĄLYGOS

Šios Sąlygos („Sąlygos“) ir visi jose nurodyti dokumentai nustato „Oriflame“ taisykles, principus, teises ir pareigas Verslo partneriams ir, su jomis sutikus, sudaromas privalomas susitarimas („Susitarimas“ arba „Verslo partnerio sutartis“) tarp Oriflame Holdings BV, kurio (-ios) buveinė Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nyderlandai, PVM: 006687702B01 („Oriflame“, „mūsų“, „mes“, „mus“) ir Jūsų („Jūs“, „Oriflameverslo partneris“ „Verslo partneris“). Jos keičia visus ankstesnius susitarimus, pareiškimus ar įsipareigojimus. Paskelbėme šias sąlygas savo interneto svetainėje, kur jas galite pasiekti, todėl patariame atsispausdinti arba išsaugoti ir išsaugoti šių sąlygų ir visų kitų dokumentų, sudarančių Sutartį, kopiją.

 1. APIBRĖŽIMAI

Šiose Sąlygose naudojami šie apibrėžimai:

 1. Etikos kodeksas ir elgesio taisyklės: privalomų taisyklių rinkinys, kuris yra „Oriflame“ sėkmės plano dalis ir reglamentuoja verslo partnerių elgesį „Oriflame“, klientų ir kitų „Oriflame“ verslo partnerių atžvilgiu.;

 2. Klientas: bet kuris fizinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra registruotas kaip „Oriflame“ klientas, ar ne, perkantis „Oriflame“ produktus internetu (pvz., interneto svetainėje) arba ne internetu (pavyzdžiui, telefonu) ir kuris tai darydamas visiškai arba daugiausia veikia už savo prekybos, verslo, amato ar profesijos ribų;

 3. „Oriflame“ katalogas, Katalogas: popierinis ar elektroninis katalogas, kurį periodiškai išleidžia „Oriflame“, kuriame pateikiami „Oriflame“ produktų pasiūlymai ir jų rekomenduojamos mažmeninės kainos;

 4. Kampanijos laikotarpis: laikotarpis, nurodytas ant kiekvieno katalogo viršelio, kurio metu galioja konkretaus „Oriflame“ katalogo pasiūlymai;

 5. Komercinės programos: rinkodaros, pardavimo ir skatinimo programos, kurias kartais remia „Oriflame“;

 6. „Oriflame“ grupė: Oriflame Holdings BV, jos pagrindinė kontroliuojančioji bendrovė ir bet koks subjektas, kurį ta pagrindinė kontroliuojančioji bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja;

 7. „Oriflame“ produktai: kosmetika ir susiję priedai, taip pat tam tikri maisto produktai ir maisto papildai, esantys pasiūloje kaip „Oriflame“ prekės ženklai; Kataloge aprašomos pagrindinės Produktų savybės;

 8. „Oriflame“ grožio bendruomenės sėkmės planas: planas ir dokumentas, kuriame paaiškinama galimybė užsidirbti su „Oriflame“. Grožio bendruomenės sėkmės plano kopiją galite atsiųsti čia;

 9. „Oriflame“ prekių ženklai: „Oriflame“ pavadinimas, „Oriflame“ logotipas ir mūsų gaminamų, parduodamų produktų ar produktų linijų pavadinimai;

 10. Politika ir procedūros: politika ir procedūros, reglamentuojančios kompensacijų ir išmokų pagal „Oriflame“ sėkmės planą ir komercines programas nuostatas. Politika ir procedūras galite peržiūrėti čia.

 11. Kainos: „Oriflame“ nustatytos „Oriflame“ produktų kainos, nurodytos pirkimo užsakymo pateikimo metu galiojančiuose kainoraščiuose;

 12. Teritorija: Lietuva;

 13. Asmeniniai duomenys: išsami informacija, kurią pateikėte registruodamiesi „Oriflame“ verslo partneriu, taip pat bet kokia papildoma informacija apie jus, kurią retkarčiais galite mums pateikti;

 14. Asmeninė informacija: informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su klientais, „Oriflame“ verslo partneriais ir kitomis trečiosiomis šalimis, kurių informaciją renkate ar kitaip apdorojate palaikydami santykius su „Oriflame“.

 

2. REGISTRACIJA IR NARYSTĖ

2.1.      Būsite registruoti kaip „Oriflame“ verslo partneris, kai priimsime jūsų paraišką ir suteiksime jums unikalų Verslo partnerio numerį. Jūsų, kaip „Oriflame“ verslo partnerio, priėmimo sąlygos yra nustatytos Etikos kodekso ir elgesio taisyklių skiltyje „Narystės taisyklės“.

2.2.      Mes pasiliekame teisę imti metinį administravimo mokestį už sumą, nurodytą mūsų svetainėje (registruojantis ir po šios datos praėjus metams), ir, jei nuspręsite, apmokęstinti jus už iš mūsų svetainėje nurodytą pradinio rinkinio kainą. Šie mokesčiai bus įtraukti į pirmąją pirkimo sąskaitą faktūrą.

2.3.      Jūsų kaip verslo partnerio, narystė baigiasi automatiškai: i) kiekvienais metais registracijos dieną, nebent atnaujinama pagal šias sąlygas; arba ii) jei per 12 mėnesių iš eilės nepateikėte užsakymo.

2.4       Jei neatnaujinsite savo narystės kaip Verslo partneris, jūsų Verslo partnerio sutartis bus automatiškai nutraukta, tačiau jūs liksite registruotas Oriflame" Klientas pagal Internetinių klientų sąlygas ir Internetinių klientų privatumo politiką, todėl galėsite toliau pirkti Oriflame" gaminius. Papildoma informacija apie Verslo partnerių ir narystės atnaujinimo ir statuso pakeitimo taisykles pateikiama atitinkamose Taisyklėse čia.

2.5.      Tiek jūs, tiek „Oriflame“ galite bet kada nutraukti savo narystę ir šią prekės verslo sutartį, kaip Sąlygose nurodyta toliau.

2.6.      Narystė jums yra asmeninė ir negali būti perleista ar perduota jokiam kitam asmeniui be mūsų išankstinio raštiško sutikimo ir laikantis Etikos kodekso ir elgesio taisyklių reikalavimų.

2.7.      Nepatvirtinta registracija neleidžiama. Įsipareigojate būti visiškai atsakingas už bet kokias pretenzijas, išlaidas ir sumas, patirtas dėl tokios registracijos, ir esate visiškai atsakingi kompensuoti „Oriflame“ bet kokius ieškinius, išlaidas ir sumas, patirtas dėl tokios neteisėtos registracijos.

2.8.      Po jūsų registracijos:

                           2.8.1.   Jūs turėsite teisę pirkti „Oriflame“ produktus vadovaudamiesi šiomis sąlygomis, taip pat naudotis ir gauti kitų privilegijų, nurodytų „Oriflame“ sėkmės plane ir įtrauktų į bet kokią politiką ir procedūras;

                           2.8.2. Būsite įpareigotas griežtai laikytis šių Sąlygų.

 

3. TEISĖ PASITRAUKTI (NUSIŠALINTI) IR NARYSTĖS IŠSTOJIMO PADARINIAI

3.1.      Galite bet kada atsisakyti savo narystės ir nutraukti savo Verslo partnerio sutartį nenurodydami jokios priežasties, atsiųsdami mums raštišką pranešimą apie savo pasitraukimą. Kai tik gausime jūsų pranešimą, patvirtinsime, kad gavome pasitraukimo prašymą. Norėdami pateikti pasitraukimo prašymą, galite naudoti atšaukimo formą.

3.2.      Jei atsistatydinsite ir nutrauksite savo Sutartį per 30 kalendorinių dienų nuo savo registracijos, grąžinsime jums visus mokesčius ir išlaidas bei sutiksime atšaukti bet kokius užsakytus, bet dar nepateiktus produktus ar paslaugas ir priimti visus grąžinamus Produktus (įskaitant mokomąją ir reklaminę medžiagą, verslo vadovus ir rinkinius). Saugumo ir higienos sumetimais galime atsisakyti priimti produktus nesandariose pakuotėse, jei tai reiškia, kad tie produktai nebėra tokios būklės kaip pirkimo metu. Šių Produktų pirkimo kaina bus grąžinama pristatant Produktus arba kuo greičiau, jei Produktų mes dar nebuvome pristatę.

3.3.      Jei arba jūs atsistatydinsite ir nutrauksite savo sutartį bet kuriuo metu, arba jei „Oriflame“ nutrauks sutartį patogumo sumetimais, jūsų prašymu:

                            3.3.1. mes atpirksime iš jūsų visus produktus, laikydamiesi šių sąlygų:

3.3.1.1. grąžinamos prekės buvo įsigytos per paskutinius 12 mėnesių iki jūsų atsistatydinimo ir bus grąžintos 90 % pradinės grynosios kainos, atėmus bet kokį mokėjimą, kurį jums sumokėjome už šių produktų pirkimą;

3.3.1.2. grąžinami Produktai turi būti pardavimui tinkamos būklės, tai reiškia, kad jie jokiu būdu nebuvo naudojami, atidaromi ar yra nesugadinti; galiojimo laikas nepasibaigęs ir jie vis dar nurodomi mūsų kataloguose;

3.3.2.   grąžinsime visus mokesčius, kuriuos sumokėjote per 30 dienų iki atsistatydinimo arba verslo partnerio sutarties nutraukimo.

3.4       Jei nuspręsite atsisakyti narystės ir nutraukti Verslo partnerio sutartį pagal šį straipsnį, nebūsite užregistruotas kaip Klientas.

 

4.                   PRODUKTŲ PIRKIMAS

A.                  UŽSAKYMO PATEIKIMAS

4.1.      Galite pateikti užsakymus iš Katalogo pasirinkdami norimus pirkti Produktus. Užsakymo pateikimas laikomas mums pateiktas jūsų pasiūlymas pirkti pasirinktas prekes.

4.2.                Užsakymas laikomas pateiktu, kai bus atlikti šie veiksmai: 

4.2.1    jei užsisakote internetu, pasirinkote norimas įsigyti prekes naudodami parinktį „pridėti į pirkinių krepšelį“; galite bet kada peržiūrėti ir keisti pirkinių krepšelio turinį, pakeisdami Produktų kiekį, pašalindami Produktus arba ištuštindami visą pirkinių krepšelio turinį;

                           4.2.3  pateikėte pristatymui būtinus Asmens duomenis;

                           4.2.4  pasirinkote pageidaujamą pristatymo ir mokėjimo būdą.

4.3.      Pateikus užsakymą internetu, jo per interneto svetainę pakeisti negalėsite. Turėsite susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu: info@oriflame.lt

4.4.      Kai priimsime jūsų užsakymą, el. paštu jums bus išsiųstas užsakymo patvirtinimas, nuo tada įsigalioja pirkimo sutartis. Galime atsisakyti priimti jūsų užsakymą nenurodydami atmetimo priežasties. Grąžinsime visą bet kokią jūsų sumokėtą sumą.

4.5.      Be užsakymo patvirtinimo, gausite išsamią informaciją apie jums išsiųstus produktus ir visą kitą reikalingą informaciją.

4.6.                Jei užsakote internetu, atminkite:

4.6.1    sudaryta sutartis nebus pateikta ar prieinama: sutarties dalys bus jūsų užsakymas ir sąlygos vietoje (kurios gali būti išsaugotos arba atspausdintos) arba apie jas gali būti pranešta kitomis ryšio priemonėmis;

                           4.6.2  sutartis gali būti sudaryta tik Lietuvių, bet ne kitomis kalbomis;

                           4.6.3  „Oriflame“ sutinka su Sąlygų 10 punkte nurodytais elgesio kodeksais.

4.7.      Užsakymų, kuriuos įvykdėte ir už kuriuos sumokėjote, jūs negalite atšaukti, išskyrus atvejus, aprašytus 5 punkte.

4.8.      Užsakymai gali būti pateikti bet kuriuo paros metu, išskyrus tam tikrą ribotą nepasiekiamumą kampanijos laikotarpiu, kai atnaujiname katalogą.

4.9       Kai kurie produktai bus prieinami ne visada. Jei jūsų užsakymo metu Produkto nėra sandėlyje, mes pasistengsime jus informuoti prieš jūsų užsakymo užbaigimą, kad galėtumėte pakeisti arba atsisakyti užsakymo.

4.10     Katalogas kartais ir ribotą laiką gali būti nepasiekiamas dėl priežiūros ar dėl įvairių techninių priežasčių. „Oriflame“ nebus atsakinga už tokį nepasiekiamumą ir atmes bet kokias klientų ar kitų lankytojų dėl jo reiškiamas pretenzijas.

4.11     Išimties tvarka galime leisti jums pateikti užsakymus kitiems naudojant tam tikrą internetinį įrankį. Tai bus įmanoma tik jūsų žemesnio lygio verslo partneriams, kaip paaiškinta „Oriflame“ grožio bedruomenės sėkmės plane, ir tik remiantis jų aiškiu įgaliojimu. Jei naudosite šį įrankį, būsite visiškai atsakingi už bet kokius ieškinius, pagrįstus neteisėtu užsakymu ir apskritai bet kokiais privatumo pažeidimais, taip pat už visus kaštus ir išlaidas, kurias „Oriflame“ ar asmuo, kuriam pateikėte užsakymą, gali patirti dėl šio užsakymo.

 

B.                  KAINOS IR MOKĖJIMAS

4.12     Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, Kataloge pateiktos Produktų kainos atspindi visą Produktų mažmeninę kainą užsakymo pateikimo momentu.  Visos kainos nurodytos vietine valiuta ir yra įskaičiuota PVM.

4.13     pasiliekame teisę keisti Kainas bet kuriuo metu ir savo nuožiūra, tačiau bet koks Produktų kainų pakeitimas, kuriuos pasirinkote prieš pateikdami užsakymą, nebus mūsų tarpusavio sutarties dalis, nebent jūs ir mes dėl to aiškiai susitariame.

4.14     Į Kainas neįskaičiuotos transporto, pristatymo ir kiti mokesčiai, kurie aiškiai nurodyti kaip papildomi mokesčiai užsakymo metu ir gali skirtis priklausomai nuo jūsų pasirinkto pristatymo būdo.

4.15     Kainoms rektarčiais gali būti taikoma nuolaida. Tolesnė nuolaida jums gali būti suteikta pagal „Oriflame“ grožio bendruomenės sėkmės planą ar bet kurią kitą politiką ar komercinę programą.  Visais klausimais, susijusiais su kainų apskaičiavimu, visada galite kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių el.paštu:  info@oriflame.lt

4.16     Mokėti galima debeto ar kredito kortele, banko pavedimu arba kitomis šiose sąlygose ar bet kurioje Politikoje nurodytomis priemonėmis.  Priimama dauguma pagrindinių banko mokėjimo kortelių.

4.17     Mokėjimų surinkimo tikslais pasiliekame teisę bendradarbiauti su trečiosios šalies paslaugų teikėju. Galite tikėtis, kad iš šio išorės paslaugų teikėjo gausite sąskaitas faktūras ir pranešimus apie mokėjimą. Paprastai visos sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos per sąskaitoje nurodytą terminą. Pavėluotų mokėjimų palūkanos gali būti skaičiuojamos kasdien pagal galiojančią centrinio banko palūkanų normą, taip pat pagrįstas skolų išieškojimo išlaidas.

4.18     Informacija apie mokėjimo metodus, įskaitant galimus mokėjimo atidėjimus ar kredito sąlygas, yra įtraukta į politiką ir procedūras.  Jei norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu: info@oriflame.lt

4.19     Siekiant apsaugoti mokėjimus internetu, naudojant kortelę, visa mokėjimo informacija yra užšifruota. Kadangi „Oriflame“ dirba su įgaliotais mokėjimo paslaugų teikėjais, kredito kortelės informacija yra tvarkoma tinkamai ir pagal tarptautinių mokėjimų kortelių pramonės duomenų saugumo standartus.

4.20     Jei suteiksime galimybę periodiškai atsiskaityti kortele, turėsite galimybę aiškiai pasirinkti ir užsisakyti šį patogų mokėjimo būdą. Tolesni mokėjimai bus patvirtinti jūsų mokėjimo kortele užsakymo metu, o suma bus nuskaityta nuo jūsų mokėjimo kortelės tuo metu, kai „Oriflame“ išsiųs užsakytus produktus.  Bet kuriuo metu galėsite atsisakyti periodinio mokėjimo apsilankę savo profilio puslapyje ir spustelėję mokėjimo kortelės skirtuką.

4.21     Jūs sutinkate gauti elektronines sąskaitas-faktūras. Paprašius, galite bet kada gauti spausdintas sąskaitas iš „Oriflame“.

 

C.                 PRISTATYMAS IR RIZIKOS PERDAVIMAS

4.22      Užsakyti Produktai gali būti pristatomi tik Teritorijoje.

4.23      Prekių pristatymo vieta bus tokia, kokią pasirinkote užsakydami.

4.24     Mes apdorosime ir pristatysime jūsų užsakymą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Neatsakome už pristatymo vėlavimą, atsiradusį dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių.

4.25     Rizika prarasti Produktus ir nuosavybės teisę į Produktus bus perduota jums pristatant Produktus.

4.26     „Oriflame“ nebus atsakinga už užsakymo nepristatymą, neteisingą ar pavėluotą pristatymą, kurį sukėlė jūsų neteisingi ar neišsamūs Asmens duomenys.

4.27     Pasiliekame teisę bet kuriuo metu vienašališkai atšaukti jūsų pateiktą užsakymą, jei pagrįstai įtariame, kad pažeidžiate bet kurią iš Sąlygų.

 

D.                  MŪSŲ PRODUKTŲ ATITIKTIS

4.28     Garantuojame, kad „Oriflame“ produktai yra gaminami laikantis kosmetikos gaminių geros gamybos praktikos gairių EN ISO 22716: 2007 ir „Oriflame“ praktikos kodekso.

 

5.                   TEISĖ ATŠAUKTI UŽSAKYMUS

5.1.      Mes griežtai laikomės teritorijoje galiojančių Produktų grąžinimo taisyklių (daugiau informacijos rasite 5.3 punkte).

5.2.      Nepažeidžiant jūsų teisės atšaukti bet kokį užsakymą ir grąžinti Produktą, gavę užsakymą, turėtumėte patikrinti jo turinį ir įsitikinti, kad jame nėra Produktų, kurie galėjo būti sugadinti gabenimo metu. Jūs arba asmuo, gaunantis Produktus savo vardu, turite nedelsdami informuoti Klientų aptarnavimoskyrių, pateikdami pretenziją ir aprašydami pažeidimą / defektą. Pretenziją taip pat galite siųsti el. paštu adresu info@oriflame.lt

5.3.       Grąžinimo ir išlaidų atlyginimo teisės

5.3.1    Jūs galite atšaukti Produkto (-ų) užsakymą nenurodydami jokios priežasties per 5.3.2 papunktyje nurodytą laikotarpį. Tai reiškia, kad atitinkamu laikotarpiu, jei persigalvosite ar dėl kitos priežasties nuspręsite, kad nenorite pasilikti Produkto, galite pranešti mums apie savo sprendimą atšaukti užsakymą ir gauti pinigų grąžinimą.

5.3.2    Galite atšaukti užsakymą bet kuriuo metu, net ir gavę užsakymo patvirtinimą el. paštu arba po to, kai jūsų užsakymą žodžiu priėmė klientų aptarnavimo skyrius, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai fiziškai gavote Produktą ar paskutinis iš Produktų, jei užsisakėte daugiau nei vieną.

5.3.3    Norėdami atšaukti užsakymą, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi telefonu (+ 370 5) 234 3732 arba rašykite el. laišką adresu info@oriflame.lt arba siųskite paštu „Oriflame Cosmetics“, Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nyderlandai. Norėdami pranešti mums apie atšaukimą, galite naudoti pavyzdinę formą. Jei užpildysite šią formą internete ir pateiksite ją per mūsų svetainę, mes nedelsdami patvarioje laikmenoje (pvz., el. paštu) perduosime jums patvirtinimą apie tokio atšaukimo gavimą. Galbūt norėsite išsaugoti savo pranešimo apie atšaukimą kopiją savo reikmėms. Jums tereikia pasinaudoti savo teise atšaukti nepasibaigus atšaukimo laikotarpiui. Todėl, jei atsiųsite mums pranešimą apie atšaukimą el. paštu arba paštu, tada atšaukimas įsigalioja nuo tos dienos, kai išsiuntėte mums el. laišką arba paprastą laišką. Jei skambinate mums ir pranešate mums apie atšaukimą, atšaukimas įsigalioja nuo tos dienos, kai mums paskambinote.

5.3.4    Jums bus grąžinta visa kaina, kurią sumokėjote už Produktus, ir visi taikomi pristatymo mokesčiai, už kuriuos sumokėjote (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias, jei pasirinkote kitą pristatymo būdą, o ne pigiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymą). Mes galime išskaičiuoti iš grąžinamosios išmokos už bet kokių tiekiamų Produktų vertės praradimą, jei nuostolius sukėlėte be reikalo. Jūs esate atsakingi tik už bet kokią sumažėjusią Produktų vertę, atsiradusią dėl jų tvarkymo, išskyrus tai, kas būtina gaminių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Mes sumokėsime jums priklausančią grąžinamąją išmoką kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per a) 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai iš jūsų atsiimsime bet kokius pristatytus produktus, arba b) (jei anksčiau) praėjus 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai pateikėte įrodymus, kad grąžinote Produktus, arba c) jei Produktai nebuvo išsiųsti, 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie atšaukimą. Jei grąžinote mums Produktus, nes jie buvo sugedę ar netinkamai aprašyti, žr. 5.3 punkto v) papunktį.

5.3.5    Jei grąžinote mums Produktus, nes jie yra sugedę ar netinkamai aprašyti, grąžinsime visą sugadinto Produkto kainą, visus taikomus pristatymo mokesčius ir visas pagrįstas išlaidas, patirtas grąžinant prekę mums.

5.3.6    Mes galime grąžinti jums pinigus į kredito kortelę, debeto kortelę ar kitas mokėjimo priemones, jei aiškiai nesutarėte kitaip; bet kokiu atveju jums nebus taikomi jokie mokesčiai dėl pinigų grąžinimo.

                           5.3.7  Jei Produktai buvo jums pristatyti:

5.3.7.1 turite mums grąžinti Produktus be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo / sutarties atšaukimo dienos. Termino laikomasi, jei išsiunčiate Produktus nepasibaigus 14 dienų laikotarpiu;

5.3.7.2 nebent Produktai yra sugedę ar netinkamai aprašyti (šiuo atveju žr. 5.3.5 papunktį), jūs būsite atsakingi už tiesiogines Produktų grąžinimo mums išlaidas;

5.3.7.3 esate teisiškai įpareigotas laikyti Produktus savo žinioje ir tinkamai pasirūpinti Produktais, kol jie yra jūsų žinioje.

5.3.8    Išsami informacija apie jūsų teisėtą teisę atšaukti ir paaiškinimas, kaip ja pasinaudoti, įskaitant siūlomą grąžinimo formą, yra pateikta 4.5 punkte aprašytuose dokumentuose. Grąžinimo formą taip pat galite užpildyti čia.

5.3.9    Mes esame teisiškai įpareigoti tiekti produktus, atitinkančius sutartį. Kaip pirkėjas, jūs visada turėsite teisines teises, susijusias su Produktais, kurie yra sugedę arba ne tokie, kaip aprašyta. Šioms teisinėms teisėms įtakos neturi 5.3 punkte ar šiose Sąlygose nurodyta grąžinimo politika. Patarimų dėl jūsų teisinių teisių teritorijoje galite gauti iš Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.\\

5.4       Be to, mes garantuojame bet kokio gaminio, turinčio „Oriflame“ pavadinimą, kokybę ir patvirtiname, kad jis pagamintas arba atitinka mūsų aukščiausius kokybės standartus. Esame įsitikinę, kad mūsų klientai visais atžvilgiais liks patenkinti mūsų produktais. Todėl mes siūlome papildomą „Oriflame“ garantiją, kuri leidžia jums pasikeisti arba atgauti visus pinigus už bet kurį Produktą, kuriuo nesate visiškai patenkinti. Pinigai grąžinami per 30 dienų nuo Produkto gavimo. Ši garantija netaikoma jokiam Produktui, kuris buvo tyčia sugadintas ar netinkamai naudojamas. Jei nenurodyta kitaip, grąžinimas ir grąžinimas pagal šį punktą turi būti atliekami laikantis šio punkto 5 pastraipose išdėstytų sąlygų.

 

6.                   „ORIFLAME“ VERSLO PARTNERIO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1.      Verslo partneriai perka ir gali naudoti arba vartoti „Oriflame“ produktus arba parduoti juos savo vardu ir savo sąskaita. Jei pasirinksite prekiauti „Oriflame“ Produktais, būsite laikomi ir visada veiksite kaip nepriklausomas asmuo (savarankiškai dirbantis asmuo/individualus prekybininkas), o ne kaip „Oriflame“ vadybininkas ar darbuotojas. Jūs neturite jokių įgaliojimų derėtis ar būti tarpininku sudarant sutartis tarp „Oriflame“ ir kitų verslo partnerių bei trečiųjų šalių. Jūs taip pat neturite jokių įgaliojimų pirkti, parduoti ar paprastai sudaryti sutartis mūsų vardu arba mūsų vardu, arba bet kurios kitos „Oriflame“ grupės įmonės vardu. Pripažįstate ir sutinkate, kad nesate „prekybos vadybininkas“, kaip apibrėžta Teritorijoje galiojančiuose įstatymuose, ir neturite teisės gauti jokios kompensacijos ar nuostolių atlyginimo nutraukus šiuos santykius.

6.2.      Jei nuspręsite prekiauti „Oriflame“ Produktais ir (arba) atlikti bet kokią veiklą pagal Sėkmės planą, politiką ir procedūras ar komercines programas, turite įsigyti visus leidimus, licencijas ir paprastai atlikti bet kokią registraciją, kurios reikalaujama pagal įstatymus teritoriją, įskaitant bet kokią duomenų apsaugos registraciją (žr. 6.6 punktą), mokesčių registraciją ir mokesčių deklaracijas. Tik jūs esate atsakingi už tokiai veiklai taikomų mokesčių, rinkliavų, socialinio draudimo įmokų ir rinkliavų ataskaitų teikimą ir mokėjimą. Tik jūs esate atsakingi už tai, kad visi jūsų Klientų asmens duomenų naudojimo aspektai visais atžvilgiais atitiktų nacionalinius duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus (žr. 6.6–6.13 punktus).

6.3.      Leidžiame grąžinti ir pakeisti Produktus, kaip aprašyta Sąlygose, tiek jūsų Klientams, tiek jums. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų pareiga yra informuoti savo klientus apie jų teisę grąžinti Produktus, ir jūs turite grąžinti mums bet kokius Produktus jų vardu.

6.4.      Jūs turite saugoti „Oriflame“ įvaizdį ir reputaciją. Jūs neturite daryti jokių pareiškimų ar veiksmų, kurie gali pakenkti „Oriflame“ ar Produktų įvaizdžiui. Jūs valdysite savo verslą teisėtai ir etiškai, o ne pareikšite melagingų, klaidinančių ar perdėtų teiginių apie Produktus ar „Oriflame“ galimybę užsidirbti.

6.5.      Pripažįstate, kad „Oriflame“ prekių ženklai, mūsų prekės pavadinimas ir logotipas, mūsų internetiniai įrankiai ir mūsų duomenų bazės yra „Oriflame“ nuosavybė, ir jūs sutinkate jų jokiu būdu nepažeisti. Kad būtų išvengta abejonių, visa „Oriflame“ pavadinimo reputacija kaupiama „Oriflame“. Mūsų prašymu jūs pasirašysite tokius dokumentus, kuriuos pagrįstai prašome patvirtinti.

6.6.      Verslo partneris sutinka ir patvirtina, kad šios sutarties nuostatos ir sąlygos ir joje nurodyta medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, „Oriflame“ grožio bendruomenės sėkmės planas, komercinės programos, politiką ir procedūros, įskaitant komercines programas, mūsų duomenų bazės (įskaitant, bet ne bet kuri duomenų bazė, kurioje yra asmeninės informacijos) ir mūsų internetiniai įrankiai yra nuosavybės teisė ir mūsų intelektinės nuosavybės teisių objektas. Verslo partneris nenaudoja jų ar jų dalies kitaip, nei vykdydamas šioje Sutartyje nurodytą veiklą.

6.7.      Jums gali būti suteikta teisė gauti išmokas pagal atitinkamos Komercinės programos arba Politikos ir procedūrų sąlygas.

6.8.      Pristatydami „Oriflame“ produktus, „Oriflame“ verslo galimybę ar bet kokią reklaminę ar mokomąją medžiagą kitiems verslo partneriams, už kuriuos imamas mokestis, griežtai laikysitės Elgesio taisyklių ir etikos kodekso.

 

Duomenų apsaugos atsakomybės

6.9.      Kaip Verslo partneris galite rinkti, įrašyti, saugoti, naudoti ir atnaujinti asmeninę informaciją. Kaip nepriklausomas tokios Asmeninės informacijos duomenų valdytojas, jūs garantuojate ir sutinkate, kad laikysitės visų taikomų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų. Pagal šiuos įstatymus jums gali tekti užsiregistruoti atitinkamoje Duomenų apsaugos institucijoje, nebent esate atleistas nuo mokesčio, ir privalote laikytis duomenų apsaugos principų. Jūs esate atsakingi už tai, kad įvertintumėte savo poreikį registruotis ir prireikus atliktumėte tokią registraciją bei laikytumėtės duomenų apsaugos principų.

6.10.    Jei norite, kad Klientas taptų Verslo partneriu, galite rinkti asmeninę informaciją tiesiogiai iš Kliento. Turite laikytis mūsų rėmimo procedūrų, apie kurias jums kartkartėmis pranešama, ir užtikrinti, kad bet koks asmeninės informacijos naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus.

6.11.    Visų pirma imsitės atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad apsaugotumėte asmeninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos, ypač tais atvejais, kai apdorojimas apima duomenų perdavimą tinklu, ir nuo visos kitos neteisėtos tvarkymo formos. Atsižvelgiant į naujausius pasiekimus ir jų įgyvendinimo išlaidas, tos priemonės užtikrina saugumo lygį, atitinkantį riziką, kurią kelia tvarkymas, ir saugotinos asmeninės informacijos pobūdį.

6.12.    Jūs nedelsdami pranešite „Oriflame“, kai sužinosite apie bet kokius saugumo pažeidimus, dėl kurių atsitiktinis ar neteisėtas asmeninės informacijos sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar prieiga prie jos, „Oriflame“ el. paštu adresu privacy@oriflame.com ir paaiškinsite incidento pobūdį bei paveiktus įrašus.

6.13.    Jei bet kuriuo metu iš Kliento ar kito asmens, apie kurį tvarkote Asmens informaciją, gaunate prašymą, kuriuo siekiama pasinaudoti teisėmis pagal duomenų apsaugos teisės aktus, turite patenkinti tokį prašymą tiek, kiek to reikalauja taikomi įstatymai ir pagal politiką, procedūras ar mokymus, kuriuos jums retkarčiais teikia „Oriflame“.

6.14.    Jūs galite tvarkyti asmeninę informaciją tik laikydamiesi privatumo pranešimo, pateikto klientams ir kitiems „Oriflame“ verslo partneriams. Nutraukę santykius su „Oriflame“, jūs garantuojate ir sutinkate, kad nepagrįstai nedelsdami sunaikinsite visą jūsų turimą ar jūsų kontroliuojamą Asmeninę informaciją.

6.15.    Mes aiškiai atsisakome bet kokios atsakomybės už bet kokias nuobaudas, išlaidas, mokesčius ir paprastai visas išlaidas, kurias galite patirti dėl bet kokių taikomų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų pažeidimų.

 

Rinkodaros ir komercinė komunikacija

6.16.    Turite aiškiai paklausti Klientų, ar jie nori gauti iš jūsų rinkodaros pranešimus apie „Oriflame“ produktus, ir prieš siųsdami bet kokį pranešimą, turite gauti patvirtinantį sutikimą. Turite registruoti bet kurio iš jūsų gaunamų rinkodaros pranešimų gavėjo rinkodaros nuostatas, įskaitant įrašą apie datą, kada buvo duotas sutikimas, ir kalbą, dėl kurios buvo susitarta. Bet koks jūsų siunčiamas rinkodaros pranešimas turi informuoti gavėją apie jo teisę atsisakyti būsimų pranešimų ir kaip jis gali pasinaudoti šia teise, be kita ko, informuodamas jus apie savo norą atsisakyti prenumeratos. Jūs sutinkate ir garantuojate, kad gerbsite bet kokio tokio pranešimo gavėjo pageidavimus.

6.17     Mūsų internetiniai įrankiai gali leisti jums naudoti Kliento Asmeninę informaciją rinkodaros ir kitiems komerciniams pranešimams siųsti, laikantis šių sąlygų:

                            6.17.1                     turite užregistruoti Klientą, kad jis taptų Verslo partneriu, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip,

                            6.17.2                     rinkodara ir kiti komerciniai pranešimai turi būti susiję tik su „Oriflame“ produktais,

                            6.17.3                     komercinis arba rinkodaros pranešimas turi būti aiškiai identifikuojamas kaip toks,

6.17.4                      komunikacija apima jūsų, kaip komercinio pranešimo siuntėjo, vardą, pavardę bei kontaktinę informaciją ir galiojantį el. pašto adresą (ir (arba) kitas priemones, pvz., atsisakymo prenumeratos nuoroda), kuriuo Klientai gali su jumis susisiekti, norėdami pranešti apie savo pageidavimą atsisakyti tolesnio rinkodaros komunikacijos,

                            6.17.5                     rinkodaros pranešimai neturi būti siunčiami Klientams, kurie jų atsisakė,

6.17.6                      reklaminiai pasiūlymai, pvz., nuolaidos, priemokos ir dovanos, jei tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, turi būti aiškiai atpažįstami, o sąlygos, kurios turi būti įvykdytos norint juos gauti, turi būti lengvai prieinamos ir pateikiamos aiškiai ir nedviprasmiškai,

6.17.7                      tokių komercinių ir rinkodaros pranešimų turinys atitinka šias sąlygas ir visus taikomus komercinių pranešimų įstatymus.

6.18     Jokiomis aplinkybėmis jums neleidžiama siųsti rinkodaros ar kitų komercinių pranešimų „Oriflame“ vardu arba „Oriflame“ vardu.

 

7.                   „ORIFLAME“ ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1                 Mes pristatysime bet kokius jūsų užsakytus Produktus, priklausomai nuo jų pasiekiamumo.

7.2       Mes aiškiai neprisiimame bet kokios atsakomybės, susijusios su Produktų trūkumu ar pasibaigus jų atsargoms.

7.3       Jei laikysitės šios Sutarties sąlygų ir savo įsipareigojimų pagal Teritorijos įstatymus, tiesiogiai iš mūsų ar kito „Oriflame“ padalinio, arba trečiosios šalies paslaugų teikėjo gausite visas jums priklausančias išmokas ir (arba) mokėjimus pagal šiuo metu galiojantį „Oriflame“ grožio bendruomenės sėkmės planą.

 

8.                   NUTRAUKIMAS

8.1       Jūsų narystę ir Verslo partnerio sutartį patogumui galime nutraukti apie tai įspėję prieš 1 mėnesį arba iš karto, susiklosčius bet kurioms iš toliau nurodytų aplinkybių:

8.1.1    jei padarysite kokius nors pareiškimus ar pateiksite bet kokius Asmens duomenis, kurie yra iš esmės netikslūs ar neatitinkantys tikrovės;

8.1.2    jei bet kuriam teismui pateikiamas prašymas dėl jūsų bankroto ar negalite sumokėti mums savo skolų ir laiku jų sumokėti;

8.1.3    jei pažeidžiate bet kurią Verslo partnerio sutarties nuostatą, kurios negalima ištaisyti, arba pažeidžiate bet kurią Etikos kodekso ir elgesio taisyklių nuostatą;

8.1.4    jei pažeidžiate bet kurią Verslo partnerio sutarties nuostatą, įskaitant čia nurodytus dokumentus, ir pažeidimo atveju, kurį galima ištaisyti, nepašalinate jo per 14 dienų nuo mūsų raštiško pranešimo gavimo.

8.2       Jei jūsų narystė ir Verslo partnerio sutartis nutraukiama bet kuria iš šiame 8 straipsnyje nurodytų aplinkybių, jūs nebūsite užregistruotas kaip Klientas.

 

 

9.                   SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

9.1.                „Oriflame“ skundų nagrinėjimo tvarka aprašyta Elgesio taisyklėse.

9.2       Visada galite pateikti skundą, užduoti klausimą arba pateikti prašymą „Oriflame“ klientų aptarnavimo skyriui adresu info@oriflame.lt arba mums paskambinti telefonu (+ 370 5) 234 3732. Jei jūsų netenkina „Oriflame“ klientų aptarnavimo skyriaus atsakymas, galite susisiekti su Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija.

10.                 ELGESIO KODEKSAS

„Oriflame“ griežtai laikosi Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija, “Seldia” Etikos kodekso (SELDIA Code of Conduct 2021) & Pasaulio tiesioginių pardavimų asociacijų federacijos (World Federation of Direct Selling Associations – WFDSA) elgesio kodekso (WFDSA tiesioginio pardavimo etikos kodeksas).  „Oriflame“ reikalauja, kad jos Verslo partneriai griežtai laikytųsi šių kodeksų, kurie toliau įgyvendinti „Oriflame“ etikos kodekse ir elgesio taisyklėse.  Šių dokumentų kopijas taip pat galite gauti iš klientų aptarnavimo skyriaus el paštu: info@oriflame.lt.

11.                 KLAIDOS IR TAISYMAI

Nors dedame pagrįstas pastangas, kad į šią svetainę įtrauktume tikslią ir aktualią informaciją, negarantuojame ir tai nereiškia, kad interneto svetainėje nebus klaidų. Dėl duomenų įvedimo klaidų ar kitų techninių problemų kartais gali būti rodoma netiksli informacija. Pasiliekame teisę ištaisyti bet kokius netikslumus ar spausdinimo klaidas mūsų svetainėje, įskaitant kainas ir produktų bei paslaugų prieinamumą, ir neatsakome už tokias klaidas. Taip pat galime bet kada patobulinti ir (arba) pakeisti svetainės funkcijas, funkcijas ar turinį. Jei matote bet kokią informaciją ar aprašymą, kuris, jūsų manymu, yra neteisingas, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

 

12.                 NUORODOS

12.1     Galime pateikti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar išteklius. Mūsų teikiamos tokios nuorodos nėra patvirtinimas jokios informacijos, produkto ar paslaugos, pasiekiamos per šią nuorodą. Mes neatsakome už bet kurios interneto dalies turinį ar veikimą, įskaitant kitas svetaines, su kuriomis ši svetainė gali būti susieta arba kuri gali būti pasiekiama šioje svetainėje. Praneškite mums apie bet kokias klaidas ar netinkamą medžiagą, rastą interneto svetainėse, į kurias ši svetainė teikia nuorodą.

12.2     Narystės laikotarpiu galite turėti teisę dalyvauti rekomendacijų kampanijose, kuriose naudojamos viena ar kelios internetinės priemonės, sistemos ar programinė įranga (toliau tekste – Internetinės priemonės). Jums suteikiama neišimtinė, neperleidžiama ir ribota licencija naudotis Internetinėmis priemonėmis, jei tai susiję su jūsų naryste. Dalyvavimas rekomendacijų kampanijoje, įskaitant bet kokią iš jos gaunamą naudą, priklauso nuo to, ar laikysitės šios Verslo partnerio sutarties ir bet kokių taikomos Politikos ir procedūrų nuostatų. „Oriflame“ neužtikrina ir negarantuoja Internetinių priemonių, naudojamų per rekomendacijų kampanijas, prieinamumo ar tikslumo. „Oriflame“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo automatiškai atnaujinti, patobulinti, apskritai pakeisti ar pašalinti bet kurią rekomendacijų kampaniją ir (arba) bet kurias Internetines priemones.

 

13.                 BENDROSIOS NUOSTATOS

13.1.    Jūsų Verslo partnerio sutartis, įskaitant šias Sąlygas, yra reglamentuojama Teritorijos įstatymų ir bet kokie ginčai, kylantys dėl jūsų Verslo partnerio sutarties arba susiję su ja, ir šiomis Sąlygomis sprendžiami tik kompetentingų Teritorijos teismų. Teritorijos teismai turės neišimtinę jurisdikciją.

13.2.    Jei kuri nors Sąlygų nuostata laikoma neteisėta, niekine ar dėl kokios nors priežasties neįvykdoma, šios nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusių sąlygų galiojimui.

13.3.    „Oriflame“ negalėjimas įgyvendinti bet kurios čia pateiktos nuostatos nelaikomas atsisakymu nuo jų vykdymo.

13.4.    Kaip nepriklausomas Verslo partneris, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad pasiliekame teisę vienašališkai peržiūrėti, modifikuoti ar keisti jūsų Verslo partnerio sutartį, įskaitant šias Sąlygas, Grožio bendruomenės sėkmės planą (įskaitant Etikos kodeksą ir elgesio taisykles), taip pat mūsų Komercines programas ir Politiką bei procedūras. Jūsų Verslo partnerio sutarties pakeitimai gali atsirasti dėl i) rinkos sąlygų reikalaujamų adaptacijų; ii) taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų; iii) „Oriflame“ kompensacijų planų pakeitimų; iv) „Oriflame“ verslo ir pardavimo struktūros reorganizavimo; v) registracijos proceso ir registracijos reikalavimų pakeitimų; vi) tiesioginės prekybos asociacijų, kurioms „Oriflame“ priklauso, kodekso ir taisyklių pakeitimų; ir vii) bet kokių kitų pakeitimų, turinčių įtakos „Oriflame“ verslo modeliui. Bet koks šių Sąlygų persvarstymas, pakeitimas ar papildymas bus paskelbtas mūsų svetainėje ir (arba) jums bus apie tai pranešta nustatyta tvarka jūsų registruotu el. paštu ir įsigalios tą dieną, kuri bus nurodyta tokiame paskelbime ir (arba) pranešime, bet ne trumpiau kaip per 30 dienų. Jūs esate atsakingi už tai, kad nuolat peržiūrėtumėte visus tokius pakeitimus.

13.5     Bet kokius tokius pakeitimus jūs Verslo partnerio sutartyje, kaip nurodyta 13.4 punkte, priimsite kaip sąlygą, kad galėtumėte toliau būti Verslo partneriu, įskaitant būsimą svetainės naudojimą ir Produktų užsakymą joje. Galime reikalauti, kad aiškiai išreikštumėte sutikimą, priešingu atveju laikysime, kad sutikote su pakeitimais, jei ir toliau užsakysite Produktus po pakeitimų įgyvendinimo. Jei nesutiksite su tokiais pakeitimais per 2 mėnesius nuo jų įgyvendinimo, jūsų Verslo partnerio sutartis bus nedelsiant nutraukta. Jūs sutinkate, kad toks terminas yra pakankamas, ir aiškiai atsisakote gauti bet kokią kompensaciją už tokį nutraukimą.

13.6     „Oriflame“ gali perleisti ar perduoti šią Sutartį ar bet kurią jos dalį bet kuriai „Oriflame“ grupės bendrovei.

13.7.    Mes galime siųsti jums įspėjimus, pranešimus el. paštu, tiesioginiu paštu ir paprastai su jumis bendrauti. Prisijungę prie savo vartotojo nustatymų galite bet kada atnaujinti mūsų teikiamas rinkodaros pranešimų nuostatas. Sutikdami su šiomis sąlygomis, sutinkate, kad „Oriflame“ jums atsiųs bet kokią kitą informaciją / pranešimus apie jūsų sutartį ir (arba) jūsų pirkimo užsakymus patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierinį (pvz., el. paštu ar bet kokiomis kitomis asmeniškai jums skirtomis priemonėmis, leidžiančiomis saugoti informaciją taip, kad ji būtų pakankamai ilgam laikui prieinama ir ateityje ją būtų galima atkurti nepakeistą).

13.8.    Bet koks pranešimas, pateiktas pagal šią Sutartį, kuris pateikiamas registruotu visą parą veikiančio pašto pristatymu arba paštu šioje Sutartyje nurodytu šalies adresu arba kitu adresu, apie kurį viena šalis kartkartėmis raštu praneša kitai, pradės įspėjimo laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti: i) tuo atveju, kai pristatomas naudojantis visą parą veikiančio pašto paslauga, nuo kitos dienos po tokio pranešimo paskelbimo, ir ii) pirmos klasės siuntos atveju nuo antros darbo dienos, paskelbus tokį pranešimą. Jei įspėjimas pateikiamas kitomis priemonėmis, įspėjimo terminas prasideda faktinio pranešimo gavimo dieną.

13.9.    Šio dokumento sąlygos yra viršesnės už kitus čia nurodytus dokumentus.

 

14.                 PRIVATUMO PRANEŠIMAS

14.1     Informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų duomenis, rasite „Oriflame“ pranešime dėl privatumo.

14.2.    Mes įsipareigojame išlaikyti visus Asmens duomenis konfidencialius ir saugius (nors pasiliekame teisę atskleisti šią informaciją toliau nurodytomis aplinkybėmis). Mes juos saugosime saugiame serveryje ir visiškai laikysimės visų taikomų duomenų apsaugos ir vartotojų teisės aktų.

14.3     Žemiau pateikiama daugiau svarbios informacijos apie Oriflame Holdings BV.

Pavadinimas: Oriflame Holdings BV

Adresas: Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, Nyderlandai

Kontaktinė informacija: telefonas: (+ 370 5) 234 3732 el. paštas: info@oriflame.lt

Prekybos ar kitas viešas registras

Lietuvos juridinių asmenų registras registracijos numeris 16061386

PVM numeris: 006687702B01

 

15.                 SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei nerimaujate dėl savo Verslo partnerio sutarties, įskaitant šias sąlygas, rašykite mums el. paštu info@oriflame.lt arba skambinkite numeriu (+ 370 5) 234 3732. Dėsime visas įmanomas pastangas, kad išspręstume jums nerimą keliančias problemas, į kurias atkreipiate mūsų dėmesį.