PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS PIRKDAMI ARBA PARSISIŲSDAMI PROGRAMĖLĘ JŪS SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS. JEIGU NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS NEPIRKITE IR NESISIŲSKITE ŠIOS PROGRAMĖLĖS.

 

KAS MES ESAME IR KAM SKIRTA ŠI SUTARTIS

Mes, ORIFLAME HOLDINGS BV, registruota buveinė Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nyderlandai suteikiame licenciją naudoti:

 

·         Verslo („Business App“) mobiliosios programėlės programinę įrangą, su programėle pateikiamais duomenimis (Programėlė) ir bet kokiais jos atnaujinimais ir papildymais.

 

·         Susijusią ARBA elektroninę dokumentaciją (Dokumentacija).

 

·         Paslaugą, prie kurios jungiatės per Programėlę ir per ją jums pateikiamą turinį (Paslauga).

 

Kaip leidžia šios sąlygos.

 

1.    JŪSŲ PRIVATUMAS:

Ryšium su šia politika bus renkami šių kategorijų duomenys apie jus:

 

1.1. Iš jūsų gaunami duomenys:

Ši informacija, kurią apie save pateikiate užpildydami formas Programėlėje, bet kokioje pagalbinių paslaugų svetainėje arba mobiliesiems įrenginiams optimizuotame interneto puslapyje (kartu Mūsų interneto puslapiuose) arba susirašinėjant su mumis (pavyzdžiui, e-paštu arba pokalbių svetainėje). Į tai įeina informacija, kurią pateikiate užsiregistruodami Programėlės naudojimui, parsisiųsdami ir užregistruodami Programėlę, užsiprenumeruodami bet kokią mūsų paslaugą, atlikdami Programėlės arba Paslaugos paiešką, atlikdami pirkimą Programėlėje, informacija, kuria dalinatės naudodami Programėlės socialinių tinklų funkcijas ir kai pranešate apie su Programėle, mūsų Paslaugomis arba bet kuriuo mūsų interneto puslapiu susijusią problemą. Jeigu su mumis susisieksite, mes saugosime šios korespondencijos įrašą. Tarp jūsų mums pateiktos informacijos gali būti;

 

(i)            Jūsų vardas

(ii)           Mobiliojo telefono numeris

(iii)          E-pašto adresas

(iv)          Namų adresas

(v)           Gimtadienis

(vi)          Jūsų amžius

(vii)        Jūsų lytis

(viii)       Jūsų nuotrauka

(ix)          Jūsų konsultanto ID numeris

 

 

1.2. Renkami jūsų asmeniniai duomenys:

1.2.1.     Mes naudojame su jūsų pirkimų istorija, Sėkmės plano lygiu, darbo atlikimu ir rekrutavimu susijusius asmeninius duomenis ir Programėlė, dalimi jų / jais visais, dalinasi su mūsų Rėmėjais dėl jų žemesnio lygio tinklų tvarkymo.

1.2.2.     Toliau nurodytus jūsų duomenis mes naudojame ryšium su Grožio konsultanto prisijungimo proceso įvykdymu:

1.2.2.1.                Unikalus lojalaus kliento ID;

 

1.2.2.2.                Narystės pradžios data; ir

 

1.2.2.3.                Narystės sukakties data.

 

1.3. Kiekvieną kartą apsilankius interneto puslapyje ir / arba bet kokioje „Oriflame“ programėlėje, mes automatiškai rinksime šiuos asmeninius duomenis:

1.3.1.     techninę informaciją, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kuris naudojamas jūsų kompiuterio prijungimui prie interneto, jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko zonos nustatymus, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą;

1.3.2.     informaciją apie jūsų vizitą puslapyje, įskaitant vienodus išteklių lokatorius (URL) „clickstream“ duomenis į, per ir iš puslapio (įskaitant datą ir laiką); jūsų peržiūrėtus ar ieškotus gaminius; puslapio reagavimo laiką, atsisiuntimo klaidas, vizito tam tikruose puslapiuose trukmę, sąveikos su puslapiu informaciją (tokią kaip slinkimas, paspaudimai ir žymeklio užvedimas), ir metodai naudojami išeiti iš puslapio ir bet koks telefono numeris naudotas skambinti mūsų klientų aptarnavimo numeriu; ir

1.3.3.     Mūsų svetainėje patalpintų slapukų pagalba gauta informacija – žemiau rasite išsamesnę informaciją.

1.4. Kaip naudojami jūsų asmeniniai duomenys ir koks šio naudojimo pagrindas?

 

Mes ir jūsų rėmėjai aukščiau nurodytus asmeninius duomenis apdorojame atskirai, kaip atskiri duomenų valdytojai. Kiekvienas atskirai apdoroja jūsų duomenis dėl šių priežasčių:

 

1.4.1.     Kompanijos apdorojimas

·         Sutartinė būtinybė: Kai reikia sudaryti ir vykdyti sutartį su jumis, pavyzdžiui, kai vykdote pirkimą. Į tai įeina jūsų tapatybės patikrinimas, mokėjimų priėmimas, komunikavimas su jumis, kliento aptarnavimo paslaugų teikimas ir gaminių pristatymo arba kitokio pateikimo planavimas, apdovanojimai arba paslaugos.

 

·         Teisėti interesai: Kai tai reikalauja siekti savo teisėtų interesų įgyvendinimo, ypač:

 

 

§  Užtikrinti efektyvų Grožio konsultantų tinklo valdymą (įskaitant, leidimą jums susijungti su kitais Grožio konsultantais tinkle);

 

§  Komunikuoti su jumis (įskaitant informacijos, kuri jums padėtų pagerinti savo verslą, teikimą (kaip apmokymų medžiaga ir sesijos));

 

§  Analizuoti jūsų Grožio konsultanto rekrutavimą ir pardavimus (įskaitant vidinių ataskaitų kompiliavimą);

 

§  Kviesti jus dalyvauti rinkos tyrimuose ir (verslo naujienų) konferencijose;

 

§  Padėti stebėti, gerinti, administruoti ir apsaugoti savo gaminius, turinį, paslaugas ir interneto svetainę, tinkle ir už jo ribų;

 

§  Personalizuoti savo interneto puslapį, arba gaminius ir paslaugas jums ir leisti jums naudotis interaktyviomis puslapio funkcijomis;

 

§  Stebėti ir užtikrinti, kad laikysitės jų politikų ir taisyklių; 

 

§  Tikrinti ir tvarkyti visus iš jūsų gautus nusiskundimus apie jų gaminius ir paslaugas arba svetainę;

 

§  Stebėti bet kokią Grožio konsultanto paskyrą siekiant išvengti, tirti ir / arba pranešti apie apgavystę, terorizmą, klaidingą informaciją, su sauga susijusius incidentus arba nusikaltimus, laikantis taikytinų įstatymų; ir

 

§  Matuoti ir suprasti jums ir kitiems pateikiamų reklamų efektyvumą ir pateikti jums tinkamas reklamas (įskaitant, kliento pasitenkinimo lygį ir panašius tyrimus).

 

·         Įstatymų laikymasis: Siekiant užtikrinti taikomų įstatymų laikymąsi ir mūsų teisėtų verslo interesų ir teisių apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimu ryšium su teisiniais reikalavimais, atitikimu, reglamentais, mokesčiais, tyrimų reikmėmis (įskaitant tokios informacijos atskleidimą ryšium su teisiniu procesu arba bylinėjimusi).

 

·         Sutikimas: Atsižvelgiant į toliau nurodytą informaciją, mes jums siųsime tiesioginę, su panašiais gaminiais ir paslaugomis į jūsų jau įsigytus, mūsų tiekiamus,  gaminius ir paslaugas susijusią, reklamą arba kitų mūsų, mūsų filialų ir kruopščiai atrinktų partnerių tiekiamų gaminių arba paslaugų reklamą. Tai bus siunčiama tik ten, kur jūs mums davėte savo sutikimą Grožio konsultanto registracijos proceso metu arba per jūsų asmeninę paskyrą mūsų interneto puslapyje arba (kur leidžiama) jums buvo suteikta galimybė atsisakyti. Atsisakyti tiesioginės reklamos turinio jūs galėsite: (i) pagal pačioje komunikacijoje pateikiamus nurodymus; (ii) pakeitus reklamos nustatymus asmeninėje paskyroje mūsų interneto puslapyje; arba (iii) susisiekus su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi, adresu https://lt.oriflame.com/customer-service.

 

1.5. Jūsų rėmėjų apdorojimas

1.5.1.     Teisėti interesai: Jie reikalauja, kad kiekvienas siektų savo teisėtų interesų, ypač:

·         Užtikrinti efektyvų Grožio konsultantų tinklo valdymą (įskaitant, suteikti jums galimybę susisiekti su kitais Grožio konsultantais Tinkle);

 

·         Atsakyti į jūsų siunčiamus komentarus ir nusiskundimus;

 

·         Komunikuoti su jumis (įskaitant informacijos, kuri padėtų pagerinti jūsų verslą, teikimą ir jūsų pakvietimą į Grožio konsultantų susitikimus);

 

·         Analizuoti jūsų Grožio konsultanto rekrutavimo ir pardavimų informaciją (įskaitant vidinių ataskaitų sudarymą); ir

 

·         Kviesti jus į apmokymų sesijas ir Grožio konsultantų tinklo susitikimus.

1.5.2.     Įstatymų laikymasis: Siekiant užtikrinti taikomų įstatymų laikymąsi ir jūsų partnerių teisėtų verslo interesų ir teisių apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimu ryšium su teisiniais reikalavimais, atitikimu, reglamentais, mokesčiais, tyrimų reikmėmis (įskaitant tokios informacijos atskleidimą ryšium su teisiniu procesu arba bylinėjimusi).

1.5.3.     Sutikimas: Atsižvelgiant į toliau nurodytą informaciją, jūsų Rėmėjai jums gali  siųsti tiesioginę su panašiais gaminiais ir paslaugomis į jūsų jau įsigytus, mūsų tiekiamus, gaminius ir paslaugas susijusią reklamą arba kitų mūsų, jų filialų ir kruopščiai atrinktų partnerių tiekiamų gaminių arba paslaugų reklamą. Tai bus siunčiama tik tuo atveju, jei savo Rėmėjams davėte sutikimą Grožio konsultanto registracijos proceso metu arba per jūsų asmeninę paskyrą mūsų interneto puslapyje, arba (kur leidžiama) jums buvo suteikta galimybė atsisakyti. Atsisakyti tiesioginės reklamos turinio jūs galėsite: (i) pagal pačioje komunikacijoje pateikiamus nurodymus; (ii) pakeitus reklamos nustatymus asmeninėje paskyroje mūsų interneto puslapyje; arba (iii) susisiekus su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi, adresu https://lt.oriflame.com/customer-service. arba (iv) tiesiogiai susisiekus su savo Rėmėju.

1.6. Su kuo bus dalijamasi jūsų asmeniniais duomenimis?

1.6.1.     Jeigu jūs esate „Oriflame“ grožio konsultantas tada jūsų asmenine informacija mes dalinsimės su jūsų Rėmėju ir aukščiau jūsų pozicijos esančiais žmonėmis, kaip buvo nurodyta kai pateikėte prašymą tapti „Oriflame“ grožio konsultantu. Prisijungę prie savo asmeninės paskyros, „Oriflame“ puslapyje jūs galite patikrinti kokie, aukštesnėse pozicijose esantys subjektai, apdoroja jūsų duomenis.

 

1.6.2.     Jūsų asmeniniais duomenims dalinsimės su Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Germany, kur bus vykdoma grupės lygio analizė.

1.6.3.     Jūsų asmeniniais duomenimis mes ir jūsų rėmėjai gali dalintis su:

 

1.6.3.1.                Vyriausybinėmis įstaigomis ir/arba teisėsaugos pareigūnais jeigu to reikalaujama dėl aukščiau pateiktų priežasčių, jeigu tai numato įstatymai arba jeigu tai reikalinga dėl jų teisėtų interesų apsaugos pagal taikomus įstatymus;

 

1.6.3.2.                Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir grupės kompanijos, kurios juos naudos mūsų arba jūsų rėmėjų vardu dėl aukščiau pateiktų priežasčių. Tarp tokių trečiųjų šalių yra, bet tuo nepasiriboja, įstatymus pristatantys kurjeriai (esantys EEA), klientų aptarnavimo operacijos (esančios EEA) reklamos teikėjai (esantys EEA) ir t.t.;

 

1.6.3.3.                Tarpusavyje tarp Rėmėjų (atsiminkite, kad tai reiškia tik jūsų Rėmėjus kartu su Rėmėjų aukščiau esančiais Rėmėjais  Grožio konsultantų tinkle); ir

 

 

1.6.3.4.                VIP klientai, kurių jūs patys nepasirinkote, bet kuriuos jums priskyrėme mes, tuo tikslu, kad VIP klientai galėtų susisiekti su jumis ir papasakoti daugiau apie „Oriflame“ gaminius ir paslaugas.

 

1.7. Kokius slapukus naudosime interneto puslapiuose?

1.7.1.     Interneto puslapiuose naudojami slapukai (mažos bylos, kurios yra patalpinamos į puslapio naudotojų kietąjį diską) padeda jus atskirti nuo kitų puslapio naudotojų. Tai mums leidžia pagerinti jūsų apsilankymą puslapyje ir gerinti puslapį. Slapukus naudojame informacijos tėkmės analizavimui; paslaugų, turinio ir reklamų pritaikymui; reklamos efektyvumo matavimui; ir pasitikėjimo ir saugumo skatinimui.

 

1.7.2.     Mes siūlome tam tikras paslaugas, kurioms būtinas slapukų naudojimas. Bendrai, naudojamos šios slapukų kategorijos:

1.7.3.     Būtini slapukai

Kai kurie slapukai būtini interneto puslapio veikimui. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai mums leidžia identifikuoti registruotus naudotojus ir užtikrinti, kad jie gali prisijungti prie puslapio. Jeigu registruotas naudotojas pasirenka atsisakyti slapukų naudojimo, puslapio turinys gali būti neprieinamas naudotojui.

 

1.7.4.     Puslapio veikimo slapukai

Siekiant analizuoti kaip naudotojai naudoja interneto puslapį ir stebėti puslapio veikimą. Tai mums leidžia pagerinti apsilankymo kokybę, nes mes galime pritaikyti pasiūlymus ir greitai identifikuoti bei sutvarkyti visas kilusias problemas. Pavyzdžiui, naudojimo slapukai gali būti naudojami nustatyti, kurie puslapiai yra populiariausi ir nustatyti kodėl kai kurie puslapiai gauna klaidų žinutes.

 

1.7.5.     Funkcionalumo slapukai

Funkcionalumo slapukai naudojami įsiminti naudotojų pasirinkimus ir pritaikyti svetainę / programėlę taip, kad ji teiktų pagerintas funkcijas.

 

1.7.6.     Pritaikymo slapukai

Slapukus galime naudoti tam, kad naudotojams pateikti reklamas, kurios reklamuoja jiems aktualius „Oriflame“ gaminius. Atkreipkite dėmesį, kad savo svetainėje / programėlėje neleidžiame trečiosioms šalims reklamuoti jų gaminių ir paslaugų.

 

1.7.7.     „Google Analytics“

Mes naudojame „Google Analytics“ siekdami suprasti kaip lankytojai sąveikauja su mūsų puslapiais ir programėlėmis. Tai reiškia, kad kai apsilankote mūsų svetainėje arba naudojate vieną iš mūsų mobiliųjų programėlių, jūsų naršyklė automatiškai siunčia tam tikrą informaciją „Google“. Į tai įeina, pavyzdžiui, jūsų lankomų interneto puslapių adresai ir jūsų IP adresas. Pasinaudoję šia nuoroda https://www.google.com/policies/privacy/partners/ jūs rasite informaciją apie tai, kaip „Google“ technologija renka ir apdoroja duomenis.

 

Jeigu nenorite, kad „Google Analytics“ būtų naudojama jūsų naršyklėje, galite įrašyti „Google Analytics“ naršyklės priedą. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ ir Google privatumo politiką rasite https://www.google.com/analytics/terms/us.html.

 

Naudotojai visada gali atsisakyti slapukų jeigu tai leidžia jų naršyklė, bet tai darys įtaką interneto puslapio veikimui. Čia rasite informaciją apie slapukų išjungimą (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip kompanijos naudoja slapukus rasite čia (http://www.allaboutcookies.org/).

  

1.8. Politikos pakeitimai

Apie visus politikos pakeitimus bus pranešta interneto puslapyje, taip pat, kur tai taikytina, apie juos jums bus pranešta E-paštu arba kitu būdu. Pataisymai taip pat bus pateikiami mūsų patalpose.

 

1.9. Kur galiu rasti daugiau informacijos apie mano asmeninių duomenų tvarkymą?

1.9.1.     Daugiau apie saugojimo laiką, tarptautinius perdavimus, kontaktinius duomenis ir jūsų teises kaitykite mūsų „Dažniausiai užduodami klausimai apie duomenų apsaugos įstatymą“ (DUK) ir kituose atnaujintuose dokumentuose, kuriuos rasite čia:   https://lt.oriflame.com/customer-service/legal-documents/terms-and-conditions .

 

1.10.      Kaip ilgai saugosite mano duomenis?

 

1.10.1.  Mes ir jūsų rėmėjai saugos jūsų asmeninius duomenis kol tęsis mūsų su jumis sutarties numatomi santykiai ir tam tikrą leidžiamą laiką po tų santykių nutraukimo, kol jie bus reikalingi šioje politikoje nurodytoms paskirtims.

 

1.10.2.  Įstatymiškai gali būti numatyta, kad mes ir jūsų Rėmėjai tam tikrą laiką saugotų tam tikrus asmeninius duomenis. Kitais atvejais, Mes ir jūsų Rėmėjai atitinkamą laiko tarpą saugos duomenis kol bet koki santykiai su jumis bus užbaigti, kad pasisaugoti nuo teisinių reikalavimų arba verslo administravimui.

 

1.10.3.  Daugiau informacijos apie Mūsų ir jūsų Rėmėjų duomenų saugojimo praktikas yra pateikta čia https://lt.oriflame.com/customer-service/legal-documents/terms-and-conditions.

 

 

  

1.11.  Kur siųsite mano duomenis?

Mes ir jūsų Rėmėjai ketina jūsų asmeninius duomenis perduoti (ir saugoti) į kitas šalis;

 

1.11.1.  Už Europos ekonominės zonos („EEA“) ribų (t.y. visos 27 ES narės ir Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) kur gali būti suteikiamas ne toks apsaugos lygis kaip EEA priklausančios šalyse.

1.11.2.  Ypač Indijai, Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Šveicarijai.

1.11.3.  Kai perduodama kompanijos filialui arba prekiautojui šalyje, kurioje negalioja ES Komisijos tinkamumo sprendimas, kad asmeniniai duomenys bus tinkamai saugomi ES Komisijos patvirtintų standarto kontraktinių punktų (kurie buvo paruošti pagal GDPR Straipsnį 46 (2).

 

Jeigu turite klausimų apie standartinius sutarties punktus ir / arba norėtumėte gauti jų kopiją, prašome susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, adresuprivacy@oriflame.com.

 

2.    TAIP PAT GALI BŪTI TAIKOMOS „ITUNES STORE“ SĄLYGOS

 

Jeigu programėlę parsisiųsite į „Apple“ įrenginį (t.y. „iPhone“ arba „iPad“) būdai, kuriais galėsite kontroliuoti Programėlę ir Dokumentacija gali būti kontroliuojama pagal „Apple iTunes store“ taisykles ir politikas (https://www.apple.com/legal/) ir esant prieštaravimams tarp šių sąlygų ir “Apple iTunes store” taisyklių, bus vadovaujamasi pastarosiomis.

 

3.     TAIP PAT GALI BŪTI TAIKOMOS „GOOGLE PLAY STORE“ SĄLYGOS

 

Jeigu programėlę parsisiųsite į „Android“ įrenginį, būdai, kuriais galėsite kontroliuoti Programėlę ir dokumentacija gali būti kontroliuojama pagal „Google Play store“ taisykles ir politikas (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html) ir esant prieštaravimams tarp šių sąlygų ir “ Google Play store ” taisyklių, bus vadovaujamasi pastarosiomis.

 

4.    OPERACINĖS SISTEMOS REIKALAVIMAI

Šiai programėlei reikalingas Android arba iOS išmanusis telefonas su apie 100 MB atminties ir Android +5.0 / iOS 9.0 operacine sistema.      

5.    PAGALBA PROGRAMĖLĖS NAUDOTOJAMS IR KAIP MUMS PRANEŠTI APIE PROBLEMAS

5.1. Pagalba. Jeigu norite sužinoti daugiau apie programėlę arba paslaugą arba susiduriate su jų naudojimo problemomis, prašome peržiūrėti mūsų pagalbos šaltinius, adresu https://lt.oriflame.com/.

5.2. Susisiekti su mumis (įskaitant nusiskundimų teikimą). Jeigu manote, kad Programėlė arba Paslaugos blogai veikia, yra netinkamai apibūdintos arba norite su mumis susisiekti dėl kitos priežasties, prašome siųsti laišką mūsų klientų komandai marcus.fogel@oriflame.com.

5.3. Kaip su jumis komunikuosime. Jeigu mums reikės su jumis susisiekti, mes tai padarysime elektroniniu paštu, SMS arba iš anksto apmokėtu paštu, naudojant jūsų pateiktus kontaktinius duomenis.

6.    KAIP GALITE NAUDOTI PROGRAMĖLĘ, ĮSKAITANT SU PROGRAMĖLE NAUDOJAMŲ PRIETAISŲ SKAIČIŲ

 

6.1. Mainais į jūsų sutikimą su šiomis sąlygomis jūs gaunate teisę:

 

6.2. Parsisiųsti arba transliuoti Programėlės kopiją į mobilųjį įrenginį ir stebėti, naudoti ir rodyti Programėlę ir Paslaugas tokiuose įrenginiuose. Tai galima daryti tik jūsų asmeniniams tikslams.

6.3. Naudoti bet kokią dokumentaciją jūsų leistino  Programėlės ir Paslaugos panaudojimo pagrindimui.

 

6.4. Gauti ir naudoti bet kokį nemokamą papildomą programinės įrangos kodą arba programėlės atnaujinimą, kuriame būtų „pleistrai“ arba pataisymai.

 

7.    JEIGU NORITE PRIIMTI ŠIAS SĄLYGAS IR NAUDOTIS IR / AR NUSIPIRKTI PROGRAMĖLĘ, JŪS TURITE BŪTI 18 METŲ AMŽIAUS

Jeigu norite priimti šias sąlygas ir atsisiųsti programėlę jūs turite būti 18 metų amžiaus

 

8.    PROGRAMĖLĖS NETURITE PERDUOTI KAM NORS KITAM

Mes jums asmeniškai suteikiame teisę naudotis Programėle ir Paslauga, kaip nurodyta aukščiau. Nors jūs galite turėti dalinimosi teises kaip nurodyta aukščiau, jūs negalite kitu būdu perduoti Programėlės arba Paslaugų kam nors kitam, nei už pinigus, nei už ką nors kitą ar už dyką. Jeigu parduosite arba padovanosite įrenginį, kuriame yra instaliuota Programėlė, prieš perdavimą turite ištrinti Programėlę.

 

9.    ŠIŲ TERMINŲ PAKEITIMAI

9.1. Mums gali tekti pakeisti šias sąlygas, kad pritaikyti prie įstatymų arba geriausių praktikų pakeitimų arba norint įterpti naujas funkcijas, kurias galimai sukursime.

9.2. Mes pranešime apie bet kokius pasikeitimus atsiųsdami jums SMS su pasikeitimų duomenimis arba informuosime sekantį kartą įjungus Programėlę.

 

9.3. Jeigu nesutiksite su pateiktais pakeitimais, jums nebus leista toliau naudotis Programėle ir Paslauga.

 

10.  PROGRAMĖLĖS ATNAUJINIMAI IR PASLAUGŲ PAKEITIMAI

10.1.      Laikas nuo laiko mes automatiškai atnaujiname Programėlę ir pakeičiame Pasaugą, siekiant pagerinti veikimą, pagerinti funkcionalumą ir atspindėti operacinės sistemos pakeitimus arba išspręsti saugos problemas. Taip pat, mes galime jūsų paprašyti atnaujinti Programėlę dėl šių priežasčių.

 

10.2.      Jeigu pasirinksite neinstaliuoti tokių atnaujinimų arba jeigu atsisakysite automatinio atnaujinimo, gali būti jog negalėsite tęsti Programėlės ir Paslaugų naudojimo.

 

10.3.      Programėlė visada veiks su naujausia arba prieš tai buvusia operacine sistema (nes ji gali būti pastoviai atnaujinama) ir atitiks aprašymą, kuris buvo pateiktas kai nusipirkote programėlę.

 

11.  JEIGU JŪSŲ NAUDOJAMAS ĮRENGINYS PRIKLAUSO KAM NORS KITAM

Jeigu Programėlę transliuosite arba parsisiųsite į kitą, jums nepriklausantį, įrenginį, jūs turite tam gauti savininko leidimą. Jūs būsite atsakingas už šių sąlygų laikymąsi, nesvarbu ar jums priklauso telefonas ar kitas įrenginys.

 

12.  MES GALIME RINKTI TECHNINIUS DUOMENIS APIE JŪSŲ ĮRENGINĮ

Naudodami Programėlę arba bet kurią  iš Paslaugų, jūs sutinkate su sąlyga, kad mes rinksime ir naudosime prietaiso, kuriame naudojate mūsų programėlę, ir susijusios programinės įrangos, techninės įrangos ir priedų techninę informaciją, siekiant pagerinti gaminius ir teikti jums Paslaugas.

 

13.  MES GALIME RINKTI GEOGRAFINĖS POZICIJOS DUOMENIS (BET JŪS GALITE IŠJUNGTI GEOGRAFINĖS POZICIJOS PASLAUGAS)

13.1.1.  Tam tikros Paslaugos gali naudoti iš jūsų įrenginio siunčiamus geografinės pozicijos duomenis. Šią funkciją galite išjungti bet kuriuo metu išjungdami šiai Programėlei skirtus geografinės pozicijos nustatymus įrenginyje. Jeigu naudojate šias Paslaugas, jūs sutinkate, kad mes ir mūsų dukterinės bendrovės  ir licencijuotojai perduos, rinks, saugos, prižiūrės, apdoros ir naudos jūsų geografinės pozicijos duomenis ir užklausas, siekiant teikti ir gerinti geografinę poziciją naudojančius ir su kelių eismu susijusius gaminius ir paslaugas.

 

13.1.2.  Tokį duomenų rinkimą galite nutraukti bet kuriuo metu išjungdami geografinės pozicijos paslaugas jūsų mobiliajame įrenginyje.

 

 

14.  MES NEESAME ATSAKINGI UŽ KITUS, PER MŪSŲ PUSLAPĮ PASIEKIAMUS, INTERNETO PUSLAPIUS

14.1.      Programėlėje arba bet kurioje Paslaugoje gali būti nuorodų į kitus nepriklausomus interneto puslapius, kuriuos sukūrėme ne mes. Mes nekontroliuojame tokių nepriklausomų puslapių ir mes nesame atsakingi už ir netikrinome bei nepatvirtinome jų turinio arba jų privatumo politikos (jeigu tokia yra).

 

14.2.      Jūs turėsite savarankiškai nuspręsti ar naudoti tokius nepriklausomus puslapius, įskaitant ar pirkti jų siūlomus gaminius ar paslaugas.

15.  LICENCIJOS APRIBOJIMAI

Jūs sutinkate, kad:

 

15.1.      Be mūsų išankstinio raštiško leidimo, nenuomosite, nelicencijuosite sublicencijos sutartimis, neperduosite, neperduosite arba kitaip nepateiksite Programėlės arba Paslaugų bet kokia forma, visos arba jos dalies, bet kokiam asmeniui, išskyrus leidžiamo dalinimosi metu;

 

15.2.      Nekopijuosite Programėlės, Dokumentacijos arba Paslaugų, išskyrus kai tai yra normalaus Programėlės naudojimo dalis arba kai tai būtina dėl atsarginės kopijos išsaugojimo arba naudojimo apsaugos;

 

15.3.      Neišversite, nesujungsite, nepritaikysite, nekeisite ir nemodifikuosite visos Programėlės, Dokumentacijos arba Paslaugų dalies arba jos visos ir neleisite, kad Programėlė arba Paslaugos arba kokia nors jų dalis būtų sujungta su arba taptų dalimi kitos programos, išskyrus kai tai reikalinga norint Programėlę ir Paslaugas pagal šia sąlygas naudoti įrenginiuose;

 

15.4.      Neišardysite, nedekompiliuosite, nenaudosite atvirkštinės inžinerijos ir nekursite pagal Programėlę sudarytų darbų, iš bet kurios dalies arba visos Programėlės ir nebandysite daryti tokių dalykų, išskyrus tokiu atveju kai tokių veiksmų negalima uždrausti, nes jie yra būtini Programėlės dekompiliavimui siekiant gauti informaciją, reikalingą nepriklausomos programos, kurią bus galima valdyti Programėlėje (Leistinas Tikslas),  sukūrimui ir su sąlyga, kad tokių veiksmų atlikimo metu jūsų gauti duomenys:

 

15.4.1.  Nėra atskleidžiami arba perduodami be išankstino Licencijuotojo raštiško sutikimo trečiajai šaliai, kuriai nėra būtina to atskleisti arba perduoti, kad būtų pasiektas Leistinas Tikslas; ir

 

15.4.2.  Nėra naudojami kurti programinę įrangą, kuri savo pobūdžiu labai panaši į Programėlę;

 

15.4.3.  Bus laikomi saugiai; ir

 

15.4.4.  Bus naudojami tik Leistinam Tikslui pasiekti;

 

15.5.      Laikysitės visų taikytinų technologijos kontrolės ir eksportavimo įstatymų ir reglamentų, kurie yra taikomi su Programėle arba bet kuria paslauga naudojamai arba suderinamai technologijai.

 

16.  PRIIMTINI NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Jūs privalote:

 

16.1.      Programėlę arba bet kokią Paslaugą naudoti tik teisėtu būdu, tik teisėtoms paskirtims ir tik su šias sąlygas atitinkančiais būdais, nevykdyti nusikalstamų arba kenksmingų veiksmų, pavyzdžiui tokių kaip, įsilaužimas arba tokio kenksmingo kodo kaip virusas arba kenksmingi duomenys, įterpimas į Programėlę, bet kokią paslaugą arba bet kokią operacinę sistemą;

 

16.2.      Naudojant Programėlę arba bet kokią Paslaugą nepažeisti intelektualinės nuosavybės teisių arba trečiųjų šalių teisių, įskaitant turinio pateikimą (nes toks naudojimas nėra licencijuojamas sąlygų);

 

16.3.        Naudojant Programėlę arba bet kokią Paslaugą neperduoti šmeižikiško, įžeidžiančio arba kitaip prieštarautino turinio;

 

16.4.      Programėles arba bet kurios Paslaugos nenaudoti tokiu būdu, kuris galėtų pažeisti, išjungti, apkrauti, pabloginti ar sugadinti mūsų sistemas arba apsaugą arba kenkti kitiems naudotojams; ir

 

16.5.      Nerinkti informacijos arba duomenų iš mūsų Paslaugų ar mūsų sistemų ir nebandyti iššifruoti bet kokio perdavimo į arba iš, prie bet kokios Paslaugos prijungtų, mūsų serverių.

 

17.  INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

 

17.1.      Visos Programėlės, Dokumentacijos ir Paslaugų intelektualinės nuosavybės teisės visame pasaulyje priklauso mums, o teisės Programėlėje ir Paslaugose yra licencijuojamos (ne parduotos) jums. Jums nepriklauso intelektualinės nuosavybės teisės joje ar į Programėlę, Dokumentaciją ar Paslaugas, jūs tik turite teisę tuo naudotis pagal šias sąlygas.

 

18.  MŪSŲ ATSAKOMYBĖ UŽ JŪSŲ PATIRTUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ

18.1.      Jeigu mes nesilaikysime šių sąlygų, mes būsime atsakingi už jūsų patirtus nuostolius ir žalą, kai tai yra numatomas šių sąlygų nesilaikymo arba mūsų nesugebėjimo taikyti tinkamus įgūdžius ir rūpestingumą rezultatas, bet mes nesame atsakingi už nenumatomą žalą. Nuostoliai ir žala laikomi numatomais kai yra akivaizdu, kad jie įvyks arba kai šių sąlygų priėmimo metu mes ir jūs žinome, kad jie gali įvykti.

 

18.2.      Mes neatsisakysime ir neapribosime savo atsakomybė prieš jus jeigu tai būtų neteisėta. Į tai įeina atsakomybė už mūsų arba mūsų darbuotojų, platintojų ar subrangovų aplaidumo sukeltą mirtį arba asmeninį sužeidimą ar už apgavystę arba apgavikišką klaidingą interpretaciją.

 

18.3.      Mes nebūsime atsakingi už žalą, kurios galėjote išvengti laikydamiesi mūsų patarimų atlikti nemokamą atnaujinimą arba už žalą, kuri buvo padaryta dėl instaliavimo instrukcijos nesilaikymo arba mūsų pateiktų minimalių sistemos reikalavimų neatitikimo.

 

18.4.      Mes nesame atsakingi už verslo nuostolius. Jeigu Programėlę naudojate komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, mes nebūsime atsakingi už jūsų nuostolius ar pelną, verslo praradimą, verslo pertraukimą arba verslo galimybės praradimą.

 

18.5.      Programėlės arba Paslaugų apribojimai. Programėlė ir Paslaugos yra teikiamos tik bendros informacijos ir pramogų tikslais. Jos nepateikia patarimų, kuriais turėtumėte pasitikėti. Prieš imdamiesi arba susilaikydami nuo bet kokių veiksmų, kurių ketinatės imtis dėl iš Programėlės arba Paslaugos gautos informacijos, turite ieškoti profesionalų arba specialistų patarimų. Nors mes dedame pastangas, kad Programėlėje ir Paslaugoje esanti informacija būtų atnaujinta, mes neteikiame numanomų ar išreikštų teiginių, garantijų, kad  ši informacija yra tiksli, užbaigta ir visiškai atnaujinta.

 

18.6.      Prašome pasidaryti atsarginę, su Programėle naudojamų duomenų, kopiją. Mes rekomenduojame pasidaryti su Programėle naudojamo turinio ir duomenų atsarginę kopiją. Taip apsisaugosite nuo, su Programėle arba Paslauga susijusių, problemų.

 

18.7.      Patikrinkite ar Programėlė ir Paslaugos tinka jums. Programėlė ir Paslaugos nebuvo kuriamos siekiant atitikti jūsų asmeninius reikalavimus. Patikrinkite ar Programėlės ir Paslaugų valdymas ir funkcijos (kaip aprašyta „appstore“ puslapyje ir Dokumentacijoje) atitinka jūsų reikalavimus.

 

18.8.      Mes neatsakingi už įvykius, kurių negalime kontroliuoti. Jeigu mūsų Paslaugų arba Programėlės priežiūros tiekimas yra uždelsiamas dėl įvykių, kurių negalime kontroliuoti, mes su jumis tuoj pat susisieksime ir apie tai pranešime ir imsimės veiksmų, kad uždelsimo poveikis būtų sumažintas. Su sąlyga, kad tai padarysime, mes nebūsime atsakingi už šio įvykio sukeltą uždelsimą, bet kilus žymaus uždelsimo galimybei jūs galite susisiekti su mumis ir nutraukti sutartį ir gausite kompensaciją už įsigytas ir mūsų nesuteiktas Paslaugas.

 

19.  JEIGU PAŽEISITE ŠIAS SĄLYGAS MES GALIME SUSTABDYTI JŪSŲ TEISES NAUDOTIS PROGRAMĖLE IR PASLAUGOMIS

19.1.      Mes bet kuriuo metu galime su jumis susisiekti ir sustabdyti jūsų teises naudotis Programėle ir Paslaugomis jeigu stipriai pažeidėte šias sąlygas. Jeigu jūsų pažeidimus galima ištaisyti, mes jums suteiksime tinkamą galimybę tai padaryti.

 

19.2.      Jeigu sustabdysime jūsų teisę naudoti Programėlę ir Paslaugas:

19.2.1.  Jūsų turite sustabdyti visus veiksmus, kurių vykdymą jums suteikė šios sąlygos, įskaitant Programėlės ir Paslaugų naudojimą.

 

19.2.2.  Programėlę turite ištrinti iš visų jūsų įrenginių ir tuojau pat sunaikinti visas jūsų turimas Programėlės kopijas ir patvirtinti mums, kad tai padarėte.

19.2.3.  Mes galime nuotoliniu būdu prisijungti prie jūsų įrenginių ir iš jų ištrinti Programėlę ir sustabdyti Paslaugų teikimą.

 

20.  ŠIĄ SUSTARTĮ GALIME PERDUOTI KAM NORS KITAM

Šių sąlygų mums numatomas teises ir įsipareigojimus galime perduoti kitai organizacijai. Mes visada apie tai jums pranešime raštu ir pasirūpinsime, kad perdavimas nedarytų įtakos šia sutartimi jums suteikiamoms teisėms.

 

21.  NORĖDAMI SAVO TEISES PERDUOTI KAM NORS KITAM, TURITE GAUTI MŪSŲ LEIDIMĄ

Savo teises arba savo įsipareigojimus galite perduoti kitam asmeniui jeigu mes duosime raštišką sutikimą.

 

22.  TREČIOSIOMS ŠALIMS TEISĖS NESUTEIKIAMOS

23.  Ši sutartis trečiosioms šalims nesuteikia teisių naudotis šios sutarties sąlygomis.

 

24.  TEISMUI NUSTAČIUS, KAD DALIS ŠIOS SUTARTIES YRA NETEISĖTA, LIKUSI DALIS GALIOS IR TOLIAU

 

Kiekviena iš šių sąlygų pastraipų taikoma atskirai. Jeigu teismas arba atitinkama vyriausybinė įstaiga nustatys, kad kuri nors iš jų yra neteisėta, likusios pastraipos liks galioti.

25.  NET JEIGU MES UŽDELSIME ŠIOS SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS PROCEDŪRĄ, MES JĄ GALIME ĮVYKDYTI VĖLIAU

 

Net jeigu mes uždelsime šios sutarties vykdymo priežiūros procedūrą, mes ją galime įvykdyti vėliau. Jeigu mes iš karto neversime jūsų daryta kažką, ką jūs turite daryti pagal šias sąlygas, arba jeigu mes uždelsime su jūsų sutarties pažeidimu susijusių atitinkamų veiksmų vykdymą, tai nereikš, kad jūs neturite to daryti ir tai nereiškia, kad mes vėliau nesiimsime tokių veiksmų.

 

26.  KOKIE ĮSTATYMAI TAIKOMI ŠIAI SUTARČIAI IR KUR GALI BŪTI VYKDOMAS TEISINIS PROCESAS

 

Šioms sąlygoms taikomi valstybės, kurios gyventojas yra licencijuotojas, įstatymai.

 

27.  ALTERNATYVUS GINČŲ SPRENDIMO BŪDAS

Alternatyvus ginčų sprendimas yra procesas, kurio metu nepriklausoma įstaiga apsvarsto ginčo faktą ir siekia jį išspręsti ir leidžia jums išvengti kreipimosi į teismą. Jeigu jūs esate nepatenkintas tuo, kaip mes tvarkome jūsų nusiskundimą, jūs galite kreiptis į kitą ginčių sprendimo paslaugų teikėją. Mes mielai susitarsime dėl kito ginčių sprendimo paslaugų teikėjo. Taip pat kitą teikėją galite rasti per Europos Komisijos interneto puslapį https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Jeigu nesate patenkintas(-ta) rezultatu, galite pradėti teisinį procesą. Papildomai, atkreipkite dėmesį, kad ginčiai gali būti sprendžiami internete, Europos Komisijos internetinėje ginčų sprendimo platformoje.