ORIFLAME PRIVATUMO PRANEŠIMAS - KLIENTAI

Paskelbimo data: 2022 05 18

Ką apima ši politika?

Ši politika apibūdina Bendrovės atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

Nuorodos šioje politikoje į Bendrovę, mes ar mūsų reiškia Oriflame Holdings BV, kurios buveinė Bolduc Building C, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, Nyderlandai.

Taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų tikslais (įskaitant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/ 679 (BDAR)) Bendrovė yra Jūsų asmens duomenų valdytoja.  

Kokie asmens duomenys renkami?

Apie jus bus renkami šių kategorijų asmens duomenys, susiję su šia politika: 

  1. Iš jūsų surinkti asmens duomenys: Bendrovė surinks šiuos duomenis iš jūsų, kai užpildysite formą svetainėje, įsigysite „Oriflame“ produktus svetainėje, užbaigsite Kliento registracijos procesą, užsiprenumeruosite „Oriflame“  naujienlaiškius, dalyvausite diskusijose ar kitose socialinės žiniasklaidos funkcijose svetainėje, dalyvausite konkursuose, akcijose ar apklausose svetainėje, naudositės kitomis „Oriflame“ siūlomomis paslaugomis svetainėje ar „Oriflame“ programėlėje arba kitaip bendrausite su Bendrove (pavyzdžiui, kai susisieksite su Klientų aptarnavimo centru):

Viršuje esantys laukeliai, pažymėti (*), yra privalomi laukeliai - jei nepateiksite tokių asmens duomenų, Bendrovė negalės įvykdyti taikytinų tikslų, kurie yra aprašyti toliau šiame privatumo pranešime. Pavyzdžiui, jei nepateiksite pašto adreso, mes negalėsime jums pristatyti užsakymo. 

  1. Apie jus surinkti asmens duomenys:

Kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir koks yra šio naudojimo teisinis pagrindas?

  1. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
  1. Tiesioginė rinkodara iš verslo partnerio: Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta toliau, verslo partneris gali siųsti jums tiesioginę reklamą, susijusią su Bendrovės produktais ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurias jau įsigijote. Tiesioginės rinkodaros pranešimai gali būti siunčiami el. paštu, sms ir kitomis momentinių pranešimų technologijomis. Galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros iš verslo partnerio registracijos metu arba vėliau prisijungę prie savo paskyros arba bet kuriuo metu, kai gaunate pranešimą, spustelėdami atitinkamą nuorodą arba tiesiogiai susisiekdami su verslo partneriu. Verslo partneris bus asmens duomenų valdytojas aukščiau aprašytais tikslais ir nurodys save bei pateiks kontaktinius duomenis, kai su jumis susisieks. Verslo Partneriai yra nepriklausomi nuo Bendrovės ir Bendrovė nėra atsakinga už verslo partnerių Jūsų asmens duomenų naudojimą.

Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Mes nenaudojame visiškai automatizuoto sprendimų priėmimo siekdami vykdyti savo sutartinius santykius su jumis;

Tačiau mes tvarkome jūsų duomenis iš dalies automatizuotai, siekdami įvertinti tam tikras jūsų savybes (profiliavimą). Mes naudojame profiliavimą, kad suteiktume jums pritaikytą informaciją ir patartume dėl mūsų produktų. Tai leidžia mums nukreipti į jus atitinkamus pranešimus ir reklamas, pavyzdžiui, rekomenduojamus produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali būti tinkami jums.

Su kuo ir kur bus dalijamasi jūsų asmens duomenimis?

Bendrovė dalinsis jūsų asmens duomenimis su:

Kur bus siunčiami jūsų duomenys?

 

Bendrovė ketina perduoti (įskaitant saugojimą) jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Lietuvos ir už Europos ekonominės erdvės ribų (EEE) (t. y. visas 27 ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją), kurios gali neužtikrinti tokio paties apsaugos lygio kaip Lietuva ir tos EEE šalys, visų pirma: į Indiją, Jungtines Amerikos Valstijas ir Šveicariją. 

Tokiu atveju ir kai perdavimas atliekamas su bendrove susijusiai įmonei arba tiekėjui šalyje, kuriai ES Komisija nepriėmė sprendimo dėl tinkamumo, asmens duomenys yra tinkamai saugomi ES Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis (kurios buvo įgyvendintos pagal BDAR 46 straipsnio 2 dalį). Jei turite klausimų apie standartines sutarčių sąlygas ir (arba) norėtumėte gauti jų kopiją, kreipkitės į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną adresu privacy@oriflame.com.

Kokie slapukai bus naudojami svetainėje?

Svetainėje naudojami slapukai (maži failai, pateikiami svetainės naudotojų standžiajame diske), kad galėtumėte atskirti jus nuo kitų svetainės naudotojų. Tai padeda mums suteikti jums aukštos kokybės patirtį naršant svetainėje, taip pat leidžia mums tobulinti svetainę. Mes naudojame slapukus informacijos srautui analizuoti; pritaikyti paslaugas, turinį ir reklamą; įvertinti skatinimo veiksmingumą; ir skatinti pasitikėjimą bei saugumą. Išsamesnės informacijos ieškokite „Oriflame“ slapukų politikoje čia.

"Google Analytics"

Mes naudojame Google Analytics, kad suprastume, kaip lankytojai bendrauja su mūsų svetainėmis ir programomis. Tai reiškia, kad kai lankotės mūsų svetainėje ar naudojatės viena iš mūsų mobiliųjų programų, jūsų naršyklė automatiškai siunčia tam tikrą informaciją Google. Tai apima, pavyzdžiui, puslapio, kuriame lankotės, žiniatinklio adresą ir IP adresą. Išsamią informaciją apie tai, kaip Google technologija renka ir apdoroja duomenis, rasite šioje nuorodoje https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Jei nenorite, kad Google Analytics būtų naudojama jūsų naršyklėje, galite įdiegti Google Analytics naršyklės priedą. Daugiau apie Google Analytics ir Google privatumo politiką galite rasti čia https://www.google.com/policies/.

Jūsų teisės

 

Jūs turite teisę prašyti Bendrovės:

Jūs taip pat turite teisę nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu, kuris grindžiamas mūsų teisėtais interesais, ir duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Be to, kai Bendrovė paprašė Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų duomenis, Jūs turite teisę atšaukti šį sutikimą. 

Kai kuriais atvejais šios teisės yra ribotos, pavyzdžiui, kai Bendrovė gali įrodyti, kad ji turi teisinį reikalavimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Kai kuriais atvejais tai gali reikšti, kad mes galime išsaugoti duomenis, net jei jūs atšaukiate savo sutikimą. 

Kai Bendrovė ir (arba) jūsų priskirtas verslo partneris reikalauja, kad jūsų asmens duomenys atitiktų teisinius ar sutartinius įsipareigojimus, tokių duomenų pateikimas yra privalomas: jei tokie duomenys nepateikiami, Bendrovė ir (arba) jūsų priskirtas verslo partneris negalės valdyti savo sutartinių santykių su jumis arba vykdyti jiems nustatytų įsipareigojimų. Aukščiau apibūdinome, kuriuos duomenų laukus privalote pateikti.

Bendrovė tikisi, kad galės patenkinti bet kokias jūsų užklausas apie tai, kaip jie tvarko jūsų asmens duomenis. Jei jums kyla abejonių dėl to, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną galima rasti adresu privacy@oriflame.com. Taip pat galite susisiekti su mumis šiuo adresu: Oriflame Holdings BV, kurio (-ios) buveinė Bolduc Building C, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, Nyderlandai.

Jei turite neišspręstų problemų, taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijoms. Atitinkama duomenų apsaugos institucija bus jūsų įprastinės gyvenamosios vietos, darbo vietos arba įtariamo duomenų apsaugos teisės pažeidimo šalies priežiūros institucija. 

Kiek laiko saugosi mano duomenis?

Bendrovė saugos jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek reikės šiame privatumo pranešime nustatytiems tikslams pasiekti, kaip gali būti reikalaujama pagal įstatymą, pavyzdžiui, mokesčių ir apskaitos tikslais, arba kaip kitaip jums pranešta.  Skirtingų rūšių duomenims taikomi skirtingi saugojimo laikotarpiai, tačiau ilgiausias laikotarpis, kurį mes paprastai turėsime bet kokius asmens duomenis, susijusius su užsakymų tvarkymu, yra 10 metų.  Daugiau informacijos apie Bendrovės saugojimo praktiką rasite čia

Šio privatumo pranešimo pakeitimai

Bet kokie privatumo pranešimo pakeitimai, kuriuos mes galime padaryti ateityje, bus paskelbti svetainėje ir, jei reikia, jums bus pranešta elektroniniu paštu ar kitaip. Pakeitimai taip pat bus prieinami mūsų patalpose.